Menedżerowie Roku

Droga do rozwoju każdego z przedsiębiorstw wodociągowych, których szefowie są laureatami przyznawanej przez środowisko branżowe, prestiżowej nagrody Manager Roku jest odmienna. Wszystkich natomiast łączy mądre zarządzanie, a także wyjątkowa umiejętność budowania optymalnej strategii działania firm oraz kompleksowość usług świadczonych na najwyższym, europejskim poziomie. Odniesiony sukces jest konsekwencją ich menedżerskich umiejętności i profesjonalizmu.

Nagrodzeni w poprzednich latach tym zaszczytnym tytułem Manager Roku, szefowie czterech przedsiębiorstw wodociągowych podzielili się swoją wiedzą dotyczącą skutecznego zarządzania i rozwiązywania problemów nurtujących branżę, z uczestnikami XVI Regionalnej Konferencji Wodociągowej w Białowieży. Cenne doświadczenia prezesów wyróżniających się w kraju przedsiębiorstw z Otwocka, Wołomina, Marek i Wysokiego Mazowieckiego wzbudziły duże zainteresowanie środowiska branżowego. Modelowe rozwiązania w zaopatrywaniu mieszkańców w wodę i odprowadzaniu ścieków mogą bowiem inspirować gospodarzy wielu miast i gmin w Polsce do naśladowania.

 

Menedżerowie dzielili się wiedzą z uczestnikami konferencji. Prezesi: (pierwszy z prawej) Andrzej Michalski, Paweł Solis, Mieczysław Kostyra, Kajetan Paweł Specjalski

 

Padały propozycje od uczestników konferencji, aby osoby o tak wyjątkowych predyspozycjach jak laureaci nagrody Manager Roku startowali w najbliższych wyborach do samorządów. W radach potrzebni są bowiem fachowcy, którzy znają się doskonale na inżynierii sanitarnej i wodnej oraz specyfice realizacji przedsięwzięć komunalnych i infrastrukturalnych. Przedstawiciele zawodów nie technicznych na pewno ich w tym nie zastąpią. Skala błędów i pomyłek jakie pojawiają się w uchwałach radnych na terenie całego kraju jest ogromna. To z kolei powodują fatalne konsekwencje dla rozwoju poszczególnych miast czy gmin, a tym samych dla jego mieszkańców.

Szczególnym przykładem jest Otwock, gdzie niechęć radnych koalicyjnych do prezydenta miasta spowodowała już wiele nieodwracalnych konsekwencji. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji straciło szansę na uzyskanie łącznie, ponad 50 mln zł unijnych dotacji na realizację kilku ważnych projektów infrastrukturalnych w mieście. Taki był bowiem skutek działania koalicji radnych blokujących kluczowe dla spółki uchwały. Prawdopodobnie jest to jedyny taki przypadek w kraju, mający na celu zniechęcanie różnych instytucji do udzielania finansowego wsparcia dla OPWiK. Osobiste animozje do prezydenta, którego nie udało się odwołać w referendum w 2016 r., przełożyły się na ogromne starty dla miasta i jego mieszkańców.

Uczestnicy XVI Regionalnej Konferencji Wodociągowej nie spotkali się jeszcze z sytuacją, aby przedsiębiorstwo branżowe działało w tak nietypowych i niesprzyjających warunkach. To budzi jeszcze większe uznanie dla prezesa Mieczysława Kostyry. Pomimo trudności OPWiK jest zaliczane do ścisłej czołówki liderów w branży wodociągowej w kraju. Każda z firm, zarządzanych przez laureatów nagrody Manager Roku dynamicznie się rozwija i zrobiła ogromny skok w likwidowaniu zaniedbań cywilizacyjnych. Najnowsze technologie pozwoliły na znaczącą poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańców oraz wprowadzenie wysokich standardów oczyszczania ścieków. Inwestycje te pochłonęły wiele milionów złotych, przy znaczącym udziale środków europejskich. Nowoczesna infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna jest jednym z ważniejszych czynników, przyczyniających się do rozwoju regionalnego.

Wodociąg Marecki

- W sąsiadujących ze stolicą Markach 20 lat temu mieszkało ponad 15 tys. osób – podkreślał Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu spółki. – Trudno uwierzyć, ale w mieście o tej liczbie mieszkańców, nie było ani sieci kanalizacyjnej, ani wodociągowej. Całą infrastrukturę należało wybudować od zera. Podjąłem się tego zadania, korzystając z doświadczeń wyniesionych z MPWiK, wielkiej warszawskiej korporacji. W zakładaniu Wodociągu Mareckiego uczestniczyłem dokładnie 19 lat temu. Kapitał założycielski wynosił 5 tys. zł. W pierwszym roku działalności nie byliśmy w stanie uzyskać przychodów, żeby pokryć koszty funkcjonowania 5-osobowej załogi. Start był niełatwy, ale szybko przystąpiliśmy do intensywnego działania. Dziś mamy majątek Wodociągu Mareckiego wart jest ponad 188 mln zł po zsumowaniu kwot zainwestowanych przez miasto i spółkę w budowę infrastruktury. Miasto wybudowało sieci wodociągowe za 36 mln zł, a spółka sieci kanalizacyjne za prawie 180 mln zł brutto. Inwestycje realizujemy w trzech transzach. Na pierwszy etap z POIiŚ uzyskaliśmy ponad 60 proc. dotacji. Potem była kolejna faza z prawie 50 proc. dotacją, a w ub. roku złożyliśmy wniosek na trzeci etap. Negocjacje się już kończą i do zainwestowania mamy jeszcze ok. 44 mln zł., które przeznaczymy na dalszą rozbudowę sieci i budowę drugiej Stacji Uzdatniania Wody, bo jedna sprzed prawie 20 lat już nie wystarcza. Zastosowaliśmy też wzorcowe rozwiązanie do budowy prawie 4,5 tys. przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta. Przy koszcie ponad 13 mln zł: – finansowanie NFOŚiGW to 45 proc. dotacji i 45 proc pożyczki preferencyjnej, a reszta to środki własne mieszkańców (10 proc.). Siłą napędową naszej spółki, w której pracuje dzisiaj ponad 60 osób, są te wszystkie inwestycje. Podjęliśmy gigantyczne ryzyko, ale przy moim szczęściu do ludzi wszystko się udało. W Markach zameldowanych jest dzisiaj ponad 32 tys. osób, chociaż mieszka ich dużo więcej. Prawie wszystkim zapewniliśmy dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze, miasto z każdym rokiem coraz dynamiczniej się rozwija. Mam nadzieję, że nowe regulacje prawne nie pogorszą kondycji przedsiębiorstwa i nie zahamują tego tempa rozwoju.


Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

– Pięć międzynarodowych certyfikatów ISO dotyczących bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością, środowiskiem, efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem żywności, w tym wody oraz certyfikat przyznany ostatnio za wdrożenie wytycznych - szóstej już normy - ISO 26000, wyznacza standardy we wszystkich obszarach naszej działalności – przyznał prezes Kostyra. – Elektroniczny system najnowszej generacji do ewidencji i sterowania sieciami wod-kan, wszystkie te działania w spółce dodatkowo uporządkował i usprawnił. Wszelkie zmiany wprowadzaliśmy sukcesywnie w ciągu 10 lat po przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę (jesienią 2007r.). Równolegle realizowaliśmy ogromne inwestycje w rozwój infrastruktury, dofinansowane z Funduszu Spójności. Wybudowaliśmy ponad 230 km sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przeszło 7500 przyłączy do nieruchomości za 230 mln zł. Te inwestycje rozpoczął prezydent Otwocka, likwidując cywilizacyjne zapóźnienia w mieście, gdzie większość ludzi miała szamba. Pomimo tego nadal przyjmujemy nawet do 50 tys. m3 ścieków dowożonych miesięcznie. . Z tego powodu wykonaliśmy bardzo nowoczesna stację zlewną. Zmodernizowaliśmy niedawno oczyszczalnię instalując najnowsze technologie, zapewniające redukcję związków biogennych na najwyższym europejskim poziomie. Sukces zawdzięczamy wspaniałej i wykształconej załodze. Ponad 30 proc. pracowników stanowią absolwenci studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Dzięki finansowemu wsparciu firmy, osoby zatrudnione w OPWiK obroniły prace i uzyskały prawie 40 dyplomów. To jest dla nas równie wielka satysfakcja jak poprawa standardu życia mieszkańców otwockiej aglomeracji.


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wołominie

– Do PWiK przyszedłem 6 lat temu – wspominał Paweł Solis prezes firmy. – Wiele lat wcześniej w 2001 roku jako burmistrz Wołomina brałem udział w przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Musiałem intensywnie przekonywać załogę do takiej zmiany. Ludzie obawiali się utworzenie spółki, bo nie mieli żadnych doświadczeń w tym zakresie. Dużo wcześniej w 1992 roku wołomiński zakład został wydzielony z warszawskiego MPWiK. Nigdy nie przypuszczałem, że tworząc podwaliny do powołania spółki, kiedyś będę sam nią zarządzał. Z zakładu, który był w opłakanym stanie powstało nowoczesne, dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo, które zarządza dużym majątkiem. Mamy nowoczesną oczyszczalnię i Stację Uzdatniania Wody. Stale rozbudowujemy i modernizujemy infrastrukturę przy wsparciu funduszy unijnych. Wkrótce kupimy też agregat kogeneracyjny do produkcji własnej energii. Systematycznie zwiększamy zatrudnienie i zapewniamy pracownikom bardzo dobre warunki. Obecnie pracuje w firmie 127 pracowników. Działamy na terenie Wołomina i wielu okolicznych miejscowości. Przed nami, podobnie jak przed całą branżą, jest sporo wyzwań. Łatwiej mi je realizować przy łączeniu pracy zawodowej z funkcją radnego powiatu. My jesteśmy specjalistami w naszej branży, dlatego zachęcam kolegów do startowania w wyborach, aby mądrze doradzać przy realizacji inwestycji. To jest niezbędne i mówię o tym z pełnym przekonaniem jako praktyk.


Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mazowieckiem

– Nasze przedsiębiorstwo jest nietypowe, bo obejmuje wiele dziedzin – zaznaczył Andrzej Michalski, prezes spółki ZWKiEC, kierujący firmą od 19 lat. – Większość z nich przynosi zyski, zaczynając od ciepłownictwa poprzez dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości czy prowadzenie wysypiska. Od 2016 Zakład obsługuje też najnowocześniejszą w regionie oczyszczalnię ścieków. Na początku usługi wodno–kanalizacyjne były świadczone tylko w mieście Wysokie Mazowieckie, ale od pewnego czasu zakład dostarcza wodę również do okolicznych gmin. Prowadzimy też działalność komercyjną. Startujemy w przetargach na budowę dróg, sieci sanitarnych, deszczowych i wodociągowych w naszym regionie i często je wygrywamy. Nasz pomysł na budowanie firmy poprzez działalność wielobranżową bardzo dobrze się sprawdził, dlatego sporo osiągnęliśmy w ciągu tych kilkunastu lat. Każda działalność dobrze przemyślana i zbilansowana generuje dodatkowe przychody i korzyści, które zostają w firmie i można je zainwestować w nowoczesne technologie. Dzięki takiej polityce od 6 lat nie podnosimy cen za dostawę wody i odbiór ścieków. Od pewnego czasu niepokoi mnie jednak to, czy Wody Polskie jako nowy regulator cen, nie będą bezzasadnie wpływać na ich wysokość, co byłoby niedobrym posunięciem, które odbiłoby się niekorzystnie na działalności dobrze prosperującej firmy. 

Jolanta Czudak - Tomaka

Serwis Liderzy Innowacyjności / Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Administrator

Podziel się
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com