Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych i łączników na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

TematZawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych i łączników na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania:10/2017NS
Data ogłoszenia postępowania:30 czerwca 2017
Termin składania ofert:12 lipca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert:12 lipca 2017 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania:10-2017-NS-SIWZ.pdf
10-2017-NS-Ogłoszenie.pdf
Zał.-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-docx.pdf
10-2017-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-..pdf
10-2017-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania:Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Autor: Dominika Weremko

Podziel się
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!