Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych i łączników na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i sukcesywna dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych i łączników na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania: 10/2017NS
Data ogłoszenia postępowania: 30 czerwca 2017
Termin składania ofert: 12 lipca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2017 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 10-2017-NS-SIWZ.pdf
10-2017-NS-Ogłoszenie.pdf
Zał.-nr-1-do-SIWZ-Specyfikacja-Techniczna-docx.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Autor: Dominika Weremko

Podziel się
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!