Sukcesywne dostawy flokulantów do odwadniania i zagęszczania osadu oraz flokulantu wspomagającego sedymentacje osadu wstępnego na potrzeby OPWIK Sp.z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ-Zadanie 1,2,3.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywne dostawy flokulantów do odwadniania i zagęszczania osadu oraz flokulantu wspomagającego sedymentacje osadu wstępnego na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ-Zadanie1,2,3.
Zadanie 1-flokulant do zagęszczania
Zadanie 2-flokulant do odwadniania
Zadanie3-flokulant do sedymentacji osadu wstępnego

Numer postępowania: 2/2018NS
Data ogłoszenia postępowania: 16 stycznia 2018
Termin składania ofert: 1 lutego 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 1 lutego 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 2-2018-NS-SIWZ.pdf
2-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
2-2018-NS-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
2-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-1-.pdf
2-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-2-.pdf
2-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-3..pdf
2-2018-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Autor: Dominika Weremko

Podziel się
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!