Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ Zadanie 1- Materiały metalowe, Zadanie 2 -Materiały z tworzyw sztucznych, Zadanie 3- Materiały z betonu

TematZawartość
Tytuł postępowania:

Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ
Zadanie 1- Materiały metalowe
Zadanie 2 -Materiały z tworzyw sztucznych
Zadanie 3- Materiały z betonu

Numer postępowania:16/2017NS
Data ogłoszenia postępowania:20 grudnia 2017
Termin składania ofert:5 stycznia 2018 11:00
Termin otwarcia ofert:5 stycznia 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania:16-2017-NS-SIWZ.pdf
16-2017-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
16-2017-NS-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna.pdf
16-2017-NS-Załącznik-nr-3.docx
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
16-2017-NS-Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania-zad.-nr-2.pdf
16-2017-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-1..pdf
16-2017-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-3..pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania:Dostawy
Status postępowania:Otwarty
Uwagi:

Autor: Dominika Weremko

Podziel się
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!