Ważna informacja

Szanowni Państwo,

Z powodu wykonywanej modernizacji i rozbudowy linii kolejowej Warszawa – Dorohusk, zatrudnione przez inwestora (PKP) firmy wykonawcze prowadzą roboty budowlane związane m.in. z projektowanym tunelem na przecięciu linii kolejowej z drogą powiatową w ul. Majowej.

Ponieważ planowana inwestycja powodowała kolizję z istniejącymi w gruncie sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, od jesieni ubiegłego roku trwały prace związane ze zmianą lokalizacji kolizyjnych odcinków. Obecnie zbliżamy się do etapu włączenia nowo wybudowanych odcinków do eksploatowanej sieci. Proces ten odbędzie się w drugiej połowie lutego i będzie związany z okresowym wstrzymaniem dostaw wody na czas wykonywania prac przełączeniowych (ok. 12 do 16 godzin), m.in. w ulicach: Majowej, Grunwaldzkiej, Górnej, Jana Pawła II, Słowackiego.

Szczegółowy dotyczące dokładnego terminu wyłączenia dostaw wody oraz rozlokowania beczkowozów z wodą do celów sanitarnych, przedstawiony zostanie na 48 godzin przed rozpoczęciem prac, poprzez rozwieszone ogłoszenia w rejonie prac oraz media, serwisy społecznościowe i stronę internetową spółki www.opwik.com

Podczas wstrzymywania dostaw wody i ich wznawiania w niektórych rejonach miasta mogą wystąpić konsekwencje związane ze zmianą kierunku przepływów wody w postaci okresowego zaburzenia jej parametrów, tj. obniżone ciśnienie, możliwa zmiana parametrów fizyczno-chemicznych i barwy, jednak bez zmiany parametrów bakteriologicznych.

Zarząd OPWiK

Autor: Piotr Chruszczyk

Podziel się
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!