Ponad 1 mln mniej

W październiku br. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało informację o umorzeniu płatności trzech preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pożyczki posłużyły do sfinansowania zakupu nowoczesnych urządzeń dla oczyszczalni ścieków w Otwocku. Jest to doskonały przykład jak efektywnie wykorzystywać środki zewnętrzne i potwierdzenie, że otwockie wodociągi opanowały tę sztukę do perfekcji. Do tej pory zaciągnęły 9 pożyczek z których 8 już spłacono uzyskując łącznie blisko 2,6 mln. oszczędności.

 

Wymiana układu odwadniania osadu na nowoczesne wirówki – 287 tys. zł. umorzenia

Wirówki na odwodnieniu osadu

W związku z dużą awaryjnością prasy do odwadniania osadu firmy BELLMER z 2004 roku, spółka stanęła przed koniecznością wymiany eksploatowanego całą dobę urządzenia. Jego praca miała duży wpływ na ilość wytwarzanego na oczyszczalni odpadu. Aby zabezpieczyć ciągłość odwadniania osadu, jedno wyeksploatowane urządzenie zastąpiono dwoma nowoczesnymi wirówkami. Wydajność dobrano tak by przy pracy 7 dni w tygodniu po 16 h dziennie, mogła pracować jedna wirówka, druga stanowi urządzenie rezerwowe. W sytuacjach awaryjnych, ciągłość gospodarki osadowej oczyszczalni jest należycie zabezpieczona. Podczas wymiany wykonano również remont budynku odwadniania osadu oraz instalacji wewnętrznych, na potrzeby zainstalowania nowych urządzeń. Inwestycja umożliwiła uzyskanie procentowego wskaźnika suchej masy w osadzie po odwodnieniu w wysokości nie niższej niż 24% a osiągnięcie tych wyników potwierdziły badania wykonane przez akredytowane laboratorium.

 

Wymiana urządzeń piaskownika, osadników wstępnych i wtórnych – 633 tys. zł. umorzenia

Piaskownik po remoncie kapitalnym

Podobne jak w przypadku odwadniania osadu, urządzenia były już tak wyeksploatowane i awaryjne, że kolejne przestoje zaczęły zagrażać ciągłości procesów oczyszczania ścieków. Na potwierdzenie tych słów garść danych statystycznych - w ciągu roku nastąpiło: 5 awarii piaskownika, 6 awarii zgarniaczy osadników wstępnych i 5 awarii osadników wtórnych. Jeśli dodamy do tego duże koszty napraw usterek, staje się jasne, że decyzja o wymianie urządzeń na nowe była konieczna i właściwa. Dzięki środkom z WFOŚ wykonano również remont powierzchni betonowych obiektów przed  zainstalowaniem nowych urządzeń

 

Zabudowa trzeciego układu produkującego zieloną energię (OZE) – 245 tys. zł. umorzenia

Nowy zbiornik biogazu

W grudniu 2015 roku uruchomiono trzeci układ kogeneracji biogazowej firmy Horus-Energia o mocy 360 kW. Jest to kolejny układ dzięki któremu wytwarzany w procesie fermentacji osadów ściekowych biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną, zużywane następnie na potrzeby oczyszczalni ścieków. Pierwszą inwestycją OPWiK pozwalającą na uruchomienie produkcji „zielonej energii” był zakup w 2010 roku agregatu prądotwórczego o mocy 190kW. Przy okazji wyremontowano wtedy również budynek kotłowni i przygotowano go na kolejne inwestycje spółki. W 2013 roku zrealizowano montaż agregatu o mocy 250kW. Pozwoliło to na całkowitą samowystarczalność cieplną oczyszczalni. Montaż trzeciego układu, dał możliwość zapewnienia oczyszczalni pełnej samowystarczalności również pod kątem energii elektrycznej. Są to inwestycje bardzo efektywne ekonomicznie, o krótkim czasie zwrotu (ok. 2 lat) a jednocześnie przynoszą ogromne oszczędności. Inwestycja w trzeci układ daje pewność wykorzystania w całości zwiększonej produkcji biogazu, będącej konsekwencją modernizacji oczyszczalni w Otwocku. W miarę optymalizacji produkcji biogazu planowany jest dalszy rozwój istniejącej elektrowni biogazowej. Należy podkreślić, że jest najbezpieczniejsza dla środowiska forma utylizacji biogazu, który jest produktem odpadowym w procesie oczyszczania ścieków.

 

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com