Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostawy wody przy ul. Wawerskiej w dn. 23.07.2019
Lip22

Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostawy wody przy ul. Wawerskiej w dn. 23.07.2019

Ogłoszenie – dot. włączenia do sieci nowo budowanego przyłącza wodociągowego – wstrzymanie dostawy wody przy ul. Wawerskiej w dn. 23.07.2019

Czytaj więcej
Komunikat – w sprawie działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości zapachowych pochodzących z wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Lip10

Komunikat – w sprawie działań zmierzających do zmniejszenia uciążliwości zapachowych pochodzących z wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Szanowni Państwo,
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuję, że w dniu 10.07.2019r., podjęło działania zmierzające do zmniejszenia uciążliwości zapachowej pochodzącej z wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej
Ocena jakości wody – I półrocze 2019
Lip09

Ocena jakości wody – I półrocze 2019

Szanowni Państwo, Przedstawiamy do wglądu ocenę jakości wody wystawioną przez  PPIS w Otwocku na I półrocze 2019.

Czytaj więcej
Awaria wodociągowa w Otwocku na ul. Zamenhoffa (na wysokości posesji nr 21)
Lip09

Awaria wodociągowa w Otwocku na ul. Zamenhoffa (na wysokości posesji nr 21)

Awaria wodociągowa w Otwocku na ul. Zamenhoffa (na wysokości posesji nr 21) – wstrzymanie dostawy wody w ulicach :
ul. Zamenhoffa ;
ul. Ujejskiego (od Zamenhoffa do Warszawskiej) ;
ul. Norwida (od Zamenhoffa do Warszawskiej) ;
ul. Warszawska (od Ujejskiego do Norwida) ;

Prace prowadzone do skutku.

Czytaj więcej
Komunikat – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z OPWiK
Lip08

Komunikat – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z OPWiK

Szanowni Państwo, Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. informuje, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Otwocku, mogą wystąpić uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców (w szczególności mieszkańców Kresów i Ługów), za które z góry bardzo przepraszamy.OPWiK dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć nieprzyjemne zapachy.

Czytaj więcej
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com