Certyfikat Wiarygodności Biznesowej dla OPWiK

Szanowni Państwo,

Serdecznie gratuluję otrzymania Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej nadawanego na podstawie danych finansowych z roku 2017. Bisnode Polska, wiodąca na rynku wywiadownia gospodarcza honoruje firmy wiarygodne biznesowo. Do grona nagrodzonych należą firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej przez Bisnode Polska.

Ocena wiarygodności i stabilności firmy, wystawiana przez naszych analityków, opiera się na:

  • analizie moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor
  • analizie wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
  • największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych


W imieniu Bisnode Polska serdecznie gratuluję i wyrażam nadzieję, że wyróżnienie zwiększy Państwa prestiż oraz konkurencyjność na rynku.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Osiński,

Prezes Zarządu,

Bisnode Polska sp. z o.o.

 

Uznana na świecie niezależna wywiadownia gospodarcza BISNODE przyznaje Certyfikaty Wiarygodności Biznesowej jedynie firmom, które reprezentują najwyższy poziom rentowności, stabilności i płynności finansowej. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji taki certyfikat otrzymało już po raz trzeci. Najpierw w 2013 i 2014 roku oraz obecnie, za wyniki uzyskane w 2017 roku. Raport sporządzony został przez ekspertów bez kontaktu ze spółką, a jedynie na podstawie dostępnych sprawozdań finansowych oraz analizy nienagannej moralności płatniczej OPWiK.

Jest to kolejny dowód na profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem przez prezesa Mieczysława Kostyrę, wielokrotnie nagradzanego w ogólnopolskich konkursach i rankingach za innowacyjną i pionierską działalność w firmie oraz rzetelność finansową. Przed kilkoma miesiącami uhonorowany został zaszczytnym tytułem „Managera Roku 2017 Wod-Kan”, którym wyróżniane są osobom o ponad przeciętnych zdolnościach managerskich i szczególnych zasługach dla sektora gospodarki wodno-ściekowej.  

 - Przyznanie Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej jest gwarancją najwyższej oceny bezpieczeństwa i stabilności firmy na konkurencyjnym rynku, nie tylko branżowym – zapewnia Malina Kostek z niezależnej wywiadowni gospodarczej BISNODE Polska. – To jest najważniejszy sygnał dla klientów i partnerów miejskiej spółki o jej uczciwości i rzetelności biznesowej. BISNODE od 25 lat  ma ugruntowaną pozycję lidera w dostarczaniu  kompleksowych danych i analiz w dziedzinie informacji gospodarczej. Możemy więc w stu procentach  zapewnić, że certyfikat przyznany Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji wydany został na podstawie niezwykle wnikliwych analiz ekspertów i świadczy o wysokim poziomie rentowności, zdolności i płynności finansowej spółki.

Taki certyfikat mogą zdobyć wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria. Analitycy badają wiarygodność i stabilność firmy na podstawie oceny moralności płatniczej, zgodnej z wytycznymi programu International Payment Monitor, według wskaźnika Paydex, który pokazuje obraz jak firma reguluje swoje zobowiązania m.in. wobec instytucji finansowych, Urzędu Skarbowego, ZUS itp. Są to specjalne formuły i algorytmy, które stanowią know-how wywiadowni gospodarczej BISNODE.

- Jako niezależna wywiadownia gospodarcza otrzymujemy codziennie wiele zleceń od różnych podmiotów na badanie kondycji finansowej i stabilności firm – wyjaśnia Malina Kostek. – Przygotowujemy dla nich raporty handlowe i analizy portfela klientów pod kątem ryzyka współpracy biznesowej. Było to motywacją do stworzenia Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej, który jest jasnym sygnałem dla partnerów, potwierdzającym, że dana firma znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jej wiarygodność płatnicza jest na najwyższym poziomie, a szacowane ryzyko upadłości w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest wręcz minimalne.

OPWiK  wszystkie kryteria oceny spełniło na najwyższym poziomie. Spółka kieruje się etyką zawodową i biznesową w prowadzonej działalności inwestycyjnej i usługowej oraz uczciwością i szacunkiem wobec swoich klientów i partnerów.  To była przepustka do wyróżnienia przez BISNODE miejskiej spółki, która znalazła się w prestiżowym gronie, zaledwie jednego procenta firm z całej Polski, których ocena pozwala na przyznanie prestiżowego Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej za 2017 rok.

Wyróżnienie przyznawane przez BISNODE Polska, honorowane jest na całym świecie i przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności rynkowej firmy. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku i stanowi gwarancję rzetelności finansowej certyfikowanego przedsiębiorstwa. Wzbudza zaufanie partnerów biznesowych i jest niepodważalnym argumentem w prowadzonych rozmowach z kontrahentami finansowaymi. Każda pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację infrastruktury spłacana była zawsze w terminie, dlatego OPWiK mogło korzystać z ich częściowego umorzenia. Na udzielenie kolejnej pożyczki spółka czeka bezskutecznie od roku, ale w tym przypadku przeważyły względy polityczne, a nie ekonomiczne. Przewodniczący rady miasta przez całą kadencję skutecznie przeszkadza spółce w sięganiu po środki dotacyjne, dlatego OPWiK musi poszukiwać innych źródeł na finansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków, która uznana została za „Inwestycję Roku 2017 Wod-Kan”. 

Roczne opóźnienie w przyznaniu pożyczki przez WFOŚiGW na dokończenie ostatniego zadania związanego z modernizacją wyróżnionej w kraju  inwestycji to również efekt interwencji przewodniczącego rady miasta. Może jednak Certyfikat Wiarygodności Biznesowej zmieni nastawienie zarządu WFOŚiGW do spółki która znajduje się w czołówce najlepiej ocenianych pod względem  finansowym przedsiębiorstw  w Polsce. Przyznany certyfikat jest potwierdzeniem niezwykłej skuteczności zarządzania i działalności firmy, która świadczy usługi wodociągowe i kanalizacyjne na najwyższym, europejskim poziomie.

(JC)

 

Centrum Origin nie obawia się konkurencji, ale konkurencja obawia się otwockiego centrum 

 

Klienci zawsze będą szukali  dobrej jakości usług. Tylko najlepsi pozostaną na  tym niezwykle wymagającym rynku profesjonalnej opieki senioralnej i rehabilitacyjnej. Jakość musi kosztować, ale ceny oferowanych usług nie będą nikogo szokować. Na pewno nie przewyższą już akceptowanych przez rynek.

 

 

- Tydzień temu rozmawialiśmy o Centrum Origin, które wkrótce zostanie otwarte w Otwocku. Dzisiaj poprosiłam o dodatkową rozmowę, ponieważ pojawiło się sporo pytań od internautów. Pytania,  w zasadzie sprowadzają się do trzech tematów, które postanowiłam z panem omówić. Pierwsze, które może pana zdziwić. Czy to prawda, że sprzedajecie ten obiekt jednemu z dużych operatorów?

 

-  Nie jestem wcale zdziwiony tym pytaniem! Dostajemy bardzo dużo CV z zapytaniem o pracę w Origin i w czasie spotkań kwalifikacyjnych, to pytanie też jest zadawane. Nie wiem skąd te pogłoski i z jakich powodów są szerzone. Podobno sprzedajemy nasz obiekt - i tu padają nazwy dwóch operatorów: Orpea (dawny Medisystem) lub Medicover Senior.

Mogę wszystkich zapewnić, że nie sprzedajemy tego obiektu, ani tym operatorom ani żadnym innym! Będzie to pierwszy obiekt Origin w Polsce, nasz „flagowy okręt” oraz  centrum referencyjne i treningowe dla całej grupy Origin, również pracowników z Kanady. Za kilkanaście dni pojawi się na frontowej elewacji nasze logo Origin i zapewniam wszystkich, że pozostanie tam przez lata.

 

 - Tak sądziłam, szczególnie po moich rozmowach z panem oraz założycielem Origin w Kanadzie Neilem Prashadem. Ten wywiad wkrótce zamieszczony zostanie na naszym portalu.  Od panów emanuje olbrzymi entuzjazm, związany z rychłym otwarciem Centrum Origin w Otwocku, ale mam pytanie z którym zwrócili się internauci.  Z rynku opieki senioralnej oraz rynku usług rehabilitacji, docierają sugestie,   że ośrodek w Otwocku jest przeinwestowany. Jak pan może to skomentować?

 

-  To bardzo ciekawy temat i jeden z kluczowych elementów każdego planu biznesowego. Kiedy przygotowywaliśmy naszą strategię na Polskę, nie zadawaliśmy sobie pytań jakie ceny będą akceptowalne na polskim rynku, ale jak powinniśmy wykonywać usługę opieki, terapii lub rehabilitacji, żeby była najskuteczniejsza. Aby tak się stało muszą być spełnione trzy warunki: odpowiednie środowisko, odpowiedni sprzęt i odpowiednia kadra. Bez spełnienia tych trzech warunków nie może być mowy o całościowym, holitsycznym, podejście do osoby, którą mamy się opiekować lub którą mamy rehabilitować. Na środowisko w tym przypadku składa się przestrzeń obiektu, jego wnętrza, światło, jakość powietrza, żywności czyli to wszystko co nas otacza, czym oddychamy, co spożywamy. Florence Nightingale, pisząc artykuły po powrocie z wojny krymskiej, gdzie służyła jako pielęgniarka, zwróciła uwagę na krytyczną rolę jaką w rekonwalescencji żołnierzy odgrywało środowisko w jakim przebywali. Była więc prekursorką nie tylko zawodu pielęgniarskiego, ale też architektury terapeutycznej. Dzisiaj wiemy, że chorzy szybciej powracają do zdrowia, potrzebują mniej leków przeciwbólowych, itp., jeśli przebywają w dobrze zaprojektowanym, przyjaznym środowisku.

Drugim warunkiem jest sprzęt. Nie trzeba nikogo do tego przekonywać. Im lepsze narzędzia tym szybciej i łatwiej osiągnie się dobre wyniki. Dla przykładu rehabilitację i reedukację chodu można prowadzić mozolnie na specjalnej atrapie schodów z poręczami, albo można też do tego celu wykorzystywać urządzenie robotyczne ze specjalistycznym oprogramowaniem, na które my się zdecydowaliśmy. Trzecim warunek to kadra. Dobrze wykształcona kadra, pracująca w dobrych warunkach i za dobre uposażenie jest bez wątpienia najważniejszym warunkiem sukcesu ośrodka. Budujemy więc obiekt, który ma przestronne wnętrza, wiele pomieszczeń specjalistycznej terapii, świetnie zaprojektowany duży ogród, jest wyposażony na najwyższym światowym poziomie i będzie zatrudniał najlepszą kadrę jaką uda nam się pozyskać. Pracownicy będą się stale dokształcać, włącznie ze specjalistycznymi praktykami w naszych ośrodkach w Kanadzie. Czy jest to przeinwestowanie? Nie! Jest to tworzenie poprawnego środowiska opieki lub rehabilitacji na wiele lat. Nasze inwestowanie jest długoterminowe, a jego stabilność i bezpieczeństwo ma być gwarantowane najwyższą jakością. Dlatego nie boimy się konkurencji, gdyż klient zawsze będzie szukał dobrej jakości.  

 

- Ale jakość kosztuje.

-  Oczywiście, że tak. Jakość musi kosztować, ale rynek się wkrótce przekona, że ceny naszych usługi nie będą nikogo szokowały, nie będą też wyższe od już akceptowanych przez rynek.

 

- Jak możecie tego dokonać?

-  Walczymy o to, począwszy od starań o jak najniższy koszt finansowania. Budujemy też strategię ekonomii skali, nie mogę niestety jej zdradzać z wiadomych względów, ale będzie to miało istotny wpływ na nasze ceny. Optymalizujemy też koszty poprzez wykorzystanie doświadczeń kanadyjskich w organizacji pracy. Wprowadzamy najnowocześniejsze urządzenia, które zwiększą naszą wydajność. Podam tutaj przykład. Jedno z urządzeń jakie zakupiliśmy wymaga tylko 12 minut na przygotowanie pacjenta do rozpoczęcia rehabilitacji w reedukacji chodu. To urządzenie nie jest dostępne w Polsce. Te które można tutaj kupić wymagają ponad 30 min. na przygotowanie.

 

- A jak z przygotowaniem kadry?

-  Mamy doskonałą i doświadczoną kadrę kierowniczą, która regularnie będzie dodatkowo szkolona w naszych obiektach w Kanadzie. Wiele osób wyrażało zdziwienie, że od założenia firmy Origin Polska do otwarcia pierwszego obiektu upłynie prawie 5 lat. Niektórzy uważają, że w tym czasie powinniśmy mieć już co najmniej dwa funkcjonujące obiekty. Absolutnie nie zgadzam się z takim myśleniem. Przygotowywaliśmy się długo i bardzo skrupulatnie. Dla mnie osobiście te pięć lat to jakbym skończył uniwersytet  i kilkanaście kursów dokształcających. Wielokrotnie odbywałem krótkie praktyki we wszystkich obiektach Origin w Kanadzie, wizytowałem zaprzyjaźnione instytuty, między innymi Baycrest, światowego lidera w badaniach i opiece nad osobami z chorobą Alzheimera. W ciągu tych pięciu lat przeczytałem mnóstwo najróżniejszych publikacji związanych z tematyką rehabilitacji, opieki czy terapii. A będąc architektem z zawodu, sądzę że mogę z czystym sumieniem powiedzieć, iż uważam się za eksperta w sprawach architektury terapeutycznej.

 

 

Dziękuję za rozmowę

 

Z Krzysztofem Jacuńskim, współzałożycielem, udziałowcem i prezesem Origin Polska rozmawiała Jolanta Czudak.

 

 

 

 

 

 

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com