ECZ w Otwocku

Najbardziej innowacyjne i przełomowe metody diagnozowania oraz leczenia chorób nowotworowych, kardiologicznych i urologicznych stosowane są w Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku. Prywatny szpital jest także największym ośrodkiem leczenia nadciśnienia płucnego w Polsce i jedną z nielicznych placówek medycznych tego typu w Europie. Działa od 2010 roku.

 

Badania genetyczne, hipertermia i małoinwazyjna metoda HIFU leczenia raka prostaty to przykłady nowoczesnych terapii onkologicznych, które dają pacjentom szansę na szybszy powrót do zdrowia i przywrócenie komfortu życia. 

Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku– Prowadzimy działania monitorujące nowości na światowym rynku medycznym i sprowadzamy je do Europejskiego Centrum Zdrowia – informuje Joanna Rajewska – Wodzińska, dyrektor zarządzająca spółką ECZ Innowacje, która powstała przy szpitalu. - Stwarzany pacjentom dostęp do takich technologii w zwalczaniu najpoważniejszych chorób, które do tej pory nie były w Polsce stosowane. Chcemy leczyć polskich i zagranicznych pacjentów kompleksowo, zwłaszcza w chorobach nowotworowych. Jesteśmy włączeni do krajowej sieci szpitali, ale NFZ refunduje tylko niektóre terapie, dlatego pozostałe mają charakter komercyjny.

W Europejskim Centrum Zdrowia pracuje ok. 100 wybitnych specjalistów w wielu różnych dziedzinach medycyny. W szpitalu działa zakład diagnostyki obrazowej, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej i Kardiologicznej. Sale operacyjne i laboratoria wyposażone są w najnowszej generacji aparaturę medyczną m.in. 3 Teslowy rezonans magnetyczny i 64 - warstwowy tomograf komputerowy, a także mammograf cyfrowy z tomosyntezą obrazu i cyfrowe aparaty RTG.

Powrót do przedwojennych tradycji

Tak nowoczesny szpital jest najlepszą wizytówka Otwocka, nawiązującą do przedwojennych, wspaniałych tradycji uzdrowiskowo-leczniczych miasta, położonego wśród pięknych sosnowych lasów, tworzących mikroklimat. Spośród 11 dawnych szpitali i sanatoriów pozostały tylko cztery. Europejskie Centrum Zdrowia jest jednym z tych obiektów. Powstało w zabytkowych budynkach, zaprojektowanych przez architekta Edgara Norwertha, wzorowanych na sanatorium w Paimio (autorstwa fińskiego architekta Alvana Aalto), łącząc w sobie tradycje i nowoczesność. Obiekt wybudowano w latach międzywojennych, z inspiracji żony marszałka Józefa Piłsudskiego dla legionistów z przeznaczeniem na sanatorium przeciwgruźlicze.

- Po wojnie było tu sanatorium, a nastepnie wojskowy szpital grużlicy i chorób płuc. W 1999 r. wojsko zawiesiło działalność szpitalną i przez kolejne lata budynek popadł w ruinę – wyjaśnia Grzegorz Ostrowski, dyrektor administracyjny ECZ. – Na szczęście w grudniu 2004 r znalazł się inwestor i spółka kupiła kompleks szpitalny w drodze przetargu. Mazowiecki Woejwodzki Konserwator Zabytków  wpisał go w 2016 r. do rejestru zabytków. Jego adaptacja była bardzo trudna. Wymagała wielu uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz ochroną przeciwpożarową i trwała prawie cztery lata.

Po uzyskaniu wszystkich pozwoleń sprawnie przeprowadzono renowację i rozbudowę, którą nadzorował zespól specjalistów zatrudnionych przez inwestora. Obiekt w 2010 roku uzyskał z PINB pozwolenie na uzytkowanie.

- Odpowiadałem za prace budowlane i dostosowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb szpitala - wspomina dyrektor Grzegorz Ostrowski. - Bardzo nam w tym pomogło Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni tej miejskiej spółce. 

Firma dysponuje specjalistycznym sprzętem do oczyszczania i renowacji sieci, które nie nadawały się kompletnie do eksploatacji. Przedwojenne rury kanalizacyjne i wodociągowe były całkowicie zatkane i zarośnięte. 

- Załoga OPWiK wszystko uporządkowała w najwyższym europejskim standardzie i ECZ może korzystać w pełni z nowoczesnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, dodaje dyrektor Grzegorz Ostrowski. – Cały czas monitoruje sieć i reaguje błyskawicznie na wszystkie nasze potrzeby i zlecenia. Dzięki temu, że miasto zadbało o rozwój nowoczesnej infrastruktury wodno-ściekowej w Otwocku mógł powstać tak wysokiej klasy specjalistyczny szpital. 

Miejsce rekreacji i odpoczynku

Europejskie Centrum Zdrowia, to nie tylko miejsce diagnostyki i nowoczesnych terapii.  – Nasze działania, poza podstawową aktywnością związaną z profilem ośrodka, w sposób szczególny koncentrują się na zapewnieniu rodzinom miejsca do komfortowego spędzania wolnego czasu – podsumowuje dyrektor Joanna Rajewska – Wodzińska. – Służą temu specjalnie zaprojektowane sale, w których pacjenci mogą przebywać ze swoimi rodzinami. Organizujemy też szereg miejscowych i lokalnych atrakcji dla mieszkańców i bardzo nas cieszy dobra współpraca z władzami miasta w tym zakresie. Prezydenci miasta korzystają z naszego zaproszenia na takie eventy, bo to jest świetna okazja to promocji najnowszych metod leczenia w ECZ i bezpośrednich rozmów dotyczących profilaktyki zdrowotnej w mieście. 

 

Autor: Jolanta Czudak    Źródło: Portal Liderzy Innowacyjności

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com