Polityka ZSZ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W swoich działaniach na rzecz spełnienia wymagań Klientów uznajemy, że naszym nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku, z uwzględnieniem i przestrzeganiem bieżących uregulowań prawnych. Propagujemy wymagania w zakresie BHP oraz zapewniamy bezpieczeństwo również naszym Klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie naszej firmy.

ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością oaz ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego

Data ważności: 01/12/2019 – 17/11/2022

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat NR PW – 23812-19 i działa w oparciu o Zintegrowane Systemy Zarządzania, spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, w zakresie:

  • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • Odbiór i oczyszczanie ścieków,
  • Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

ISO 50001:2018 Systemy zarządzania Energią

Data ważności: 17/09/2021 – 16/09/2024

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Nr PL94343G w zakresie:

  • Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody.
  • Odbiór i oczyszczanie ścieków.
  • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii.

BS OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Data ważności: 02/12/2019 – 17/11/2022

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Nr PW – 23912-19 i działa w oparciu o systemy zgodne z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007, w zakresie:

  • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • Odbiór i oczyszczanie ścieków,
  • Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
Telefon Alarmowy