Polityka ZSZ

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W swoich działaniach na rzecz spełnienia wymagań Klientów uznajemy, że naszym nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku, z uwzględnieniem i przestrzeganiem bieżących uregulowań prawnych. Propagujemy wymagania w zakresie BHP oraz zapewniamy bezpieczeństwo również naszym Klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie naszej firmy.

 

ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością oaz ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego

Data ważności: 01/12/2019 – 17/11/2022

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat NR PW – 23812-19 i działa w oparciu o Zintegrowane Systemy Zarządzania, spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015, w zakresie:

 • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

 

 

 

 


 

ISO 50001:2018 Systemy zarządzania Energią

Data ważności: 17/09/2021 – 16/09/2024

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Nr PL94343G w zakresie:

 • Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody.
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków.
 • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii.

 

 

 


 

BS OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Data ważności: 02/12/2019 – 17/11/2022

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Nr PW – 23912-19 i działa w oparciu o systemy zgodne z wymaganiami normy BS OHSAS 18001:2007, w zakresie:

 • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

 

 

 

 

 


 

 

ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

Data ważności: 02/12/2019 – 28/11/2022

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Nr PW – 24012-19 i działa w oparciu o systemy zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:2006, w zakresie:

 • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

 

 

 

 

 


 

 

ISO 50001:2018 System zarządzania energią.

Data ważności: 17/09/2021 do 16/09/2024

O P W i K Sp. z o. o. uzyskała Certyfikat Nr PW – PL94343G i działa w oparciu o System Zarządzania Energią zgodny z wymaganiami normy ISO 50001:2018, w zakresie:

 • Pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody
 • Odbiór i oczyszczanie ścieków
 • Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji z odnawialnych źródeł energii

 
 

 

 

 

 


 

Biznes Odpowiedzialny Społecznie 2017

W grudniu 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, potwierdzającym wykorzystanie i spełnienie wytycznych zapisanych w normie ISO 26000.

 

 

 

 

 


 

Wyróżnienie w kategorii "Pracodawca Roku 2016"

Wyróżnienie otrzymane w konkursie o nagrodę Starosty Otwockiego - Pana Mirosława Pszonki. W ciągu ostatniej dekady, aż 38 pracowników OPWiK podniosło swoje kwalifikacje. Swoim działaniem wspieramy programy przeciwdziała bezrobociu na terenie powiatu otwockiego. Od początku współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku w 2008 r.  do 31 maja 2017 w ramach programów aktywizacji zawodowej: roboty publiczne, prace interwencyjne, staże czy program „Aktywni 50+” do spółki skierowano 83 osoby, z których aż 55 zatrudniliśmy na stałe.

 

 


 

Certyfikat Gazela Biznesu 2015 dla OPWiKGazela Biznesu 2015

Zostaliśmy laureatami statuetki Gazela Biznesu 2015 wręczanej podczas XVI edycja rankingu dziennika ekonomicznego „Puls Biznesu” - rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

 

 

 

 

 Certyfikat "Firma godna zaufania 2015"

Certyfikat wydany przez Centrum Badania Opinii Klientów Sp. z o.o., potwierdzający nieposzlakowaną opinię dotyczącą OPWiK, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lider Rozwoju Regionalnego 2015

Prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

 

 

 

 

 


 

Certyfikat Lider Bezpiecznej Pracy 2015

Certyfikat Instytutu Badania Marki nadany za posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych, szczególny nacisk na bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzenie działalności bezwypadkowej w okresie ostatnich trzech lat.

 

 

 

 

 


 

Zielony Laur

"Zielony Laur" jest nagrodą przyznawaną od 10 lat przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” za najbardziej efektywne przedsięwzięcia proekologiczne oraz zasługi dla rozwoju ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

 

 


 

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2014

Certyfikat nadawany na podstawie danych finansowych z roku 2014. Bisnode Polska, wiodąca na rynku wywiadownia gospodarcza honoruje w ten sposób najbardziej wiarygodne biznesowo firmy. W tym roku, OPWiK po raz drugi z rzędu znalazł się wśród laureatów.

 

 

 

 Certyfikat   Wiarygodności Biznesowej 2013

Certyfikat międzynarodowej wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska za rok 2013.

 

 

 

 

 

 


 

Manager Roku 2012 – wyróżnienie przyznane Prezesowi Zarządu Spółki przez gremium składające się z największych autorytetów branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Wyróżnienie wręczył Prezes Izby Wodociągi Polskie – Tadeusz Rzepecki.

 

 

 

 

 

 


 

EuroCertyfikat 2010

Przyznany w kategorii "Certyfikat Zarządzania Firmą".

 

 

 

 


 

euro 2009EuroCertyfikat 2009

"Wymóg konkurencyjności wymusza na przedsiębiorcach nie tylko zintensyfikowane działania na rzecz osiągnięcia miejsca w rynkowej czołówce. Aby ich zapewnienia o wysokiej jakości i pozycji lidera nie były bez pokrycia, pomocą służy EuroCertyfikat.

EuroCertyfikat to Europejski Certyfikat potwierdzający wysoki poziom, jaki reprezentuje dana firma poprzez oferowane produkty lub usługi" - magazyn gospodarczy Fakty - czytaj więcej   

OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com