Podwójny sukces OPWiK

   Inwestycja Roku i Manager Roku – podwójny sukces OPWiK

 

Bez cienia wątpliwości Kapituła Konkursowa dokonała wyboru laureata trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Manager Roku 2017 Wod-Kan” oraz „Inwestycja Roku 2017 Wod-Kan”, spośród przedsiębiorstw branżowych, działających w miastach od 30 do 100 tys. mieszkańców. W obu konkurencjach zwycięzcą zostało Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.  Taka sytuacja zdążyła się po raz pierwszy w historii tego konkursu, aby jeden laureat zdobył obie nagrody w dwóch odrębnych kategoriach.

Wzruszony prezes OPWiK Mieczysław Kostyra odebrał prestiżowe statuetki 5 czerwca podczas uroczystej gali trzeciego kongresu Envicon Water w pięknych wnętrzach bydgoskiej Opery Nova, jednego z najbardziej nowoczesnych teatrów muzycznych w Polsce.

 – Pierwszy raz w życiu wystąpiłem na scenie operowej – wyznał żartobliwie Mieczysław Kostyra, po wręczeniu nagród. – Odebrało mi głos ze wzruszenia. Nie spodziewałem się tak wspaniałego werdyktu i zwycięstwa, aż w dwóch kategoriach. Lista laureatów trzymana była w tajemnicy do ostatniej chwili. Z wielką satysfakcją, ale i ogromnym zaskoczeniem odbierałem statuetkę za „Inwestycję Roku 2017 Wod-Kan”. Modernizacja oczyszczalni powstawała bowiem w niewyobrażalnie niesprzyjających warunkach.

Koalicyjni radni w Otwocku robili wszystko, żeby nie udało się zrealizować tej wielozadaniowej inwestycji. Interwencje oponentów prezydenta miasta w różnych krajowych instytucjach doprowadziły do tego, że straciliśmy przez te działania, według mnie, najpierw ponad 19 mln zł, a potem jeszcze około 30 mln zł unijnych dotacji, dodaje prezes. – Pomogły nam pożyczki z WFOŚiGW, aby tę modernizację przeprowadzić z sukcesem i osiągnąć europejski poziom oczyszczania ścieków. Ta nagroda ma dla mnie naprawdę znaczenie szczególne. Bardzo się cieszę również z tytułu „Managera Roku 2017”

Świadkami triumfu otwockiej spółki byli m.in. uczestnicy XXVI Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan 2018. Specjaliści z branży decyzję Kapituły Konkursowej przyjęli niezwykle entuzjastycznie. Prezes OPWiK jest podziwiany w swoim środowisku za innowacyjną i pionierską działalność w firmie. Często gości przedstawicieli krajowych i zagranicznych delegacji zainteresowanych nowatorskimi rozwiązaniami, które zostały wprowadzone w wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków. Zintegrowany system IFS Applications™ którym objęto wszystkie procesy biznesowe w przedsiębiorstwie, w tym zarządzanie, obsługę zamówień publicznych oraz planowanie i rozwój inwestycji niedawno nagrodzony został w Stanach Zjednoczonych na dorocznej gali Partner Network Summit w Atlancie.

OPWiK jest jedynym przedsiębiorstwem branżowym w kraju, w którym wszystkie procesy firmy zebrane są w jednej bazie danych. Pod tym względem otwocka spółka jest bez wątpienia prekursorem takiego rozwiązania. Wprowadzenie 6 standardów ISO oraz elektronicznego system najnowszej generacji do ewidencji i zarządzania spółką oraz całą infrastrukturą, zdecydowanie usprawniło i uporządkowało wszystkie działania w przedsiębiorstwie.

Za przyznaniem prezesowi OPWiK zaszczytnego tytułu „Manager Roku 2017 Wod-Kan” przemawia znaczniej więcej argumentów. Tylko osoby o ponad przeciętnych zdolnościach managerskich i szczególnych zasługach dla sektora gospodarki wodno-ściekowej mogą liczyć na taki tytuł. OPWiK to wyjątkowa spółka. Wyróżnia się wśród innych przedsiębiorstw branżowych nie tylko nowoczesnością rozwiązań informatycznych i technicznych, ale także wysokim poziomem dobrze wykształconej kadry. Należy do grona najlepszych firm wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju i jest dobrym ambasadorem Otwocka w Polsce i za granicą.

– Te nagrody są wspólnym sukcesem całej załogi, niezwykle zaangażowanej we wszystkie działania spółki – podsumowuje prezes Mieczysław Kostyra. – Z każdym rokiem nasza firma staje się coraz bardziej nowoczesna i rozpoznawalna. Dla mieszkańców i miasta zrobilibyśmy jeszcze dużo więcej, gdyby nie szkodliwe działania przewodniczącego Rady Miasta i koalicyjnych radnych, przez które moim zdaniem, straciliśmy wiele milionów złotych. W wyniku działań kierowanych przez tę grupę,  NFOŚiGW w mojej ocenie, odmówił nam przyznania unijnych dotacji na modernizację oczyszczani. Poradziliśmy sobie bez tych pieniędzy korzystając z pożyczek WFOŚiGW, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka nie daje jednak za wygraną i stara się o unieważnienie pozwolenia na budowę zmodernizowanej z sukcesem i nagrodzonej właśnie inwestycji. Zaskarżył tę decyzję po raz kolejny do wojewody mazowieckiego, który wszczął w tym roku postępowanie w tej sprawie. Nikt nie myśli o skutkach jakie spowodowałaby rozstrzygnięcie o cofnięciu pozwolenia dla inwestycji, w której od wielu miesięcy działają najnowocześniejsze urządzenia technologiczne i energooszczędne oraz systemy do automatycznego sterowania procesami oczyszczania ścieków na światowym poziomie. Kiedy polityka wkracza tak głęboko w działanie dobrze prosperującego przedsiębiorstwa konsekwencje mogą być opłakane dla miasta i jego mieszkańców.  Warto posłuchać jak fachowcy z branży oceniają działalność OPWiK.

Może po tych wyjątkowych nagrodach wreszcie głos rozsądku w tej sprawie zwycięży i radni koalicyji pod kierownictwem przewodniczącego Rady Miasta ( PiS) zaprzestaną prowadzenia działań na szkodę miejskiej spółki.

Jolanta Czudak

GRATULACJE DLA OPWiK

Gratulacje dla prezesa Kostyry oraz dla całej załogi OPWiK za osiągnięcia w zakresie inwestycji na otwockiej oczyszczalni, dla zapewnienia funkcjonowania jej na najwyższym poziomie.  Wasze sukcesy w zakresie realizacji inwestycji, pomimo wszelkich finansowych ograniczeń, są powodem ogromnego zadowolenia dla całej aglomeracji otwockiej. A przecież ścieki to Wisła, a więc poprawa jakości jej wody dla nas wszystkich. Brawo OPWiK, to trzeba pochwalić na łamach naszej prasy nie tylko lokalnej. Zamieścimy informację o Waszym sukcesie na naszej stronie „Otwockich Sosen”.

Prezes Stowarzyszenia PKE „Otwockie Sosny” Teresa Rytelewska

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com