Modernizacja OŚ

Całkowicie nowy blok biologiczny, odpowiednio dobrane, energooszczędne urządzenia i najnowsze systemy automatycznego sterowania procesami oczyszczania ścieków, zapewniły optymalną eksploatację oczyszczalni ścieków w Otwocku. Zadania te zostały już całkowicie zrealizowane. Do wykonania pozostała modernizacja komór fermentacyjnych oraz budynku odwadniania i higienizacji osadu. Zakończenie inwestycji zaplanowano w III kwartale 2018 roku.

Projektanci, wykonawcy i dostawcy technologii podsumowali swoje zaangażowanie i udział w modernizacji oczyszczalni ścieków podczas jubileuszowej konferencji z okazji 10-lecia działalności Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Uczestniczyło w niej wielu krajowych i zagranicznych partnerów OPWiK, w tym m.in. firmy: EKOLOG - generalny wykonawca modernizacji oczyszczalni ścieków, HACH - optymalizujący procesy technologiczne dzięki sterowaniu w czasie rzeczywistym (RTC), Xylem - światowy lider technologii wodnych i Mostostal, który właśnie rozpoczął modernizację komór fermentacyjnych.

- Oczyszczalnia w Otwocku była projektowana przed kilkudziesięciu laty i pracowała na starych schematach napowietrzania i układach technologicznych oczyszczania biologicznego ścieków – przypomniał inż. Wojciech Stanek z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. – Wyeksploatowane, przestarzałe i drogie w eksploatacji urządzenia, zostały wymienione na bardzo nowoczesne rozwiązania, spełniające najwyższe europejskie standardy. Nowy blok biologiczny z niezwykle efektywnym napowietrzaniem, wyposażony w energooszczędne urządzenia i automatyczny proces sterowania, obniżył koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Nowy blok biologiczny z napowietrzaniem wgłębnym (panelowe dyfuzory membranowe natleniają ścieki)

 

Dzięki przeprowadzonej modernizacji OPWiK uniknęło konsekwencji finansowych za zanieczyszczanie środowiska z powodu przekroczenia norm, dotyczących oczyszczanych ścieków. Nowe prawo wodne znacznie zaostrzyło kary za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Przedsiębiorstwo dosłownie w ostatniej chwili zdążyło na czas z tą inwestycją.

- Po modernizacji i rozbudowie bloku biologicznego, który jest sercem oczyszczalni, usuwanie substancji biogennych jest na najwyższym europejskim poziomie – zapewniła inż. Renata Piotrowska z firmy EKOLOG, wykonującej otwocką inwestycję - Stężenie związków azotu i fosforu w oczyszczonych ściekach odprowadzanych do środowiska naturalnego zmniejszyło się dwukrotnie. Osiągnęliśmy poziom znacznie niższy od obowiązujących norm. To jest wspólny sukces wszystkich partnerów, zaangażowanych przy tej inwestycji. Taki efekt udało się osiągnąć dzięki doskonale dobranej technologii przez projektanta, wspaniałej współpracy i rzetelnej realizacji projektu. Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu kierownictwa i załogi OPWiK m.in. inż. Janusza Jabłońskiego - kierownika JRP oraz inż. Piotra Lecha - kierownika oczyszczalni.

 

Nowe osadniki wtórne

 

Każdy odegrał w tym przedsięwzięciu ważną rolę. Inżynier Kontraktu, dostawcy technologii m.in. firmy HACH i Xylem o światowej renomie oraz generalny wykonawca - firma EKOLOG, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń oraz linii technologicznych. Posiada ona 25 letnie doświadczenie w realizacji projektów branży ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury komunalnej. Prowadzi działalność w kraju i za granicą, nawet w tak odległych krajach jak Algieria oraz Indie.

- Połączenie wysiłków renomowanych producentów i wykonawców dało bardzo dobry rezultat – podsumowuje inż. Janusz Jabłoński, kierownik JRP w OPWiK. – Projektantowi zawdzięczamy najlepszy dobór technologii, którą wprowadziliśmy w naszej oczyszczalni. Dmuchawy do napowietrzania, układ mieszania i pompowania ścieków oraz całą automatykę zastosowaną w bloku biologicznym. W oparciu o dane z sond i czujników, programowo steruje ona ilością powietrza i wszystkimi urządzeniami przy ich załączaniu, otwieraniu i zamykaniu w czasie rzeczywistym. To najlepsze rozwiązanie spośród zastosowanych na innych oczyszczalniach. Bardzo się cieszę, że tak inteligentne układy do optymalizacji procesu oczyszczania ścieków mamy w otwockiej oczyszczalni.

Kolejny etap modernizacji już się rozpoczął. Obejmuje komory fermentacyjne, niezwykle ważną  część inwestycji w procesie przetwarzania osadów ściekowych na biogaz. Z komorami powiązany jest budynek zaplecza, gdzie znajdują się wymienniki ciepła odpowiedzialne za utrzymywanie odpowiedniej temperatury osadu. W ramach zadań realizowanych przez Mostostal jest także planowana rozbudowa budynków odwadniania osadu po fermentacji i higienizacji wapnem. Cały projekt zakończy się w trzecim kwartale 2018 r. Będzie to kres kłopotów związanych z awariami i przeciążeniem oczyszczalni ładunkiem dopływających ścieków a także kres kłopotów mieszkańców, dla których oczyszczalnia przestanie być obiektem uciążliwym m.in. ze względów zapachowych.

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com