Podwójny prestiż

W czołówce największych na świecie partnerów biznesowych koncernu informatycznego IFS, globalnego dostawcy oprogramowania dla przedsiębiorstw znalazła się polska firma InfoConsulting. Jako jedna z nielicznych otrzymała nominację do tytułu Partnera Roku 2018 (IFS Partner of the Year Awards) w dwóch kategoriach. Pierwsza to IFS Innovative Partner of the Year, do której zakwalifikowano trzech europejskich finalistów, a druga to IFS Customer”s Choice Award. W tej kategorii InfoConsulting uzyskał nominację, jako jedyny partner IFS w Europie. Prezes firmy Mirosław Kamiński wybiera się do Stanów Zjednoczonych na uroczystość Partner Network Summit w Atlancie.

– Co zdecydowało o przyznaniu podwójnej nominacji polskiej firmie?

– Zdecydowało o tym nasze doświadczenie, wiedza ekspercka i kompetencje w zakresie wdrażania informatycznego systemu IFS Applications™, który jest uznawany za jeden z najskuteczniejszych w kompleksowym zarządzaniu firmami. Jest to system klasy ERP (Enterprise Resource Planning) z „najwyższej półki”, który jest w stanie sprostać nawet najbardziej wyrafinowanym wymaganiom przedsiębiorstw różnego typu z różnych sektorów. Ścisła współpraca partnerska zaowocowała stworzeniem przez specjalistów InfoConsulting narzędzi zintegrowanych z systemem IFS Applications™ do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Komponenty i moduły takie jak InfoReports, InfoBilling, InfoInkasent,GIS, e-BOK oraz BI tworzą komplementarne dla IFS Applications™ rozwiązanie przeznaczone dla wsparcia pracy w firmach. Nasi partnerzy biznesowi rekomendowali nas do nagrody w kategorii  IFS Customers Choice Award i to jest dla nas bardzo cenne. Oceniano współpracę z InfoConsulting uwzględniając jakość naszych usług, profesjonalizm, możliwość rozszerzenia korzyści płynących z rozwiązania IFS oraz efektywność działalności biznesowej po wdrożeniu tego systemu. Jesteśmy dumni z tego, że tę nominację otrzymaliśmy jako jedyny Partner IFS w Europie.

– To wyróżnienie jest dla firmy cenniejsze od nominacji do nagrody IFS Innovative Partner of the Year?

– Obie nominacje są dla nas bardzo ważne i prestiżowe. Konkurowaliśmy z partnerami z całego świata, ponieważ IFS jest firmą globalną. Przy tak silnej międzynarodowej rywalizacji dotarcie do finału wcale nie było łatwe. O zakwalifikowaniu do kategorii IFS Innowacyjny Partner decydowała kreatywność w opracowaniu nowego i innowacyjnego podejścia do problemów i procesów. Brano pod uwagę rozwój i potencjał związany z oferowaniem rozwiązań IFS. Oceniano wyniki w biznesie, a także nowatorskie pomysły wykorzystywane przy wdrażaniu tego systemu u klientów. Ta nominacja przyznana była m.in. za wprowadzenie kompleksowego rozwiązania firmy IFS Applications™ zintegrowanego w jeden spójny system ze wszystkimi komponentami, o których już wspomniałem w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

– Co wyróżnia rozwiązanie zastosowane w OPWiK?

– Przed wdrożeniem systemu zintegrowanego klasy ERP − IFS Applications™ w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji korzystano z kilku prostych, niezależnych narzędzi informatycznych. Obejmowały one tylko niektóre obszary działalności firmy, m.in. finanse i księgowość, obsługę klienta i gospodarkę magazynową. Ze względu na brak integracji dotychczasowych narzędzi IT dostęp do informacji zarządczej był utrudniony i ograniczał możliwości efektywnego nadzorowania działalności firmy. Zarząd OPWiK podjął bardzo mądrą decyzję, aby stworzyć zintegrowany ze sobą system informatyczny. Naszą współpracę z tą nowoczesną i prężnie rozwijającą się spółką rozpoczęliśmy od uruchomienia systemu IFS Applications™ w 2012 roku. W ramach tego projektu wdrożone zostały moduły systemu informatycznego IFS™: Finanse, Dystrybucja, Remonty, Zasoby Ludzkie oraz Płace. Zintegrowanym systemem IFS Applications™ objęto wszystkie kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. System skutecznie wspiera również zarządzanie przeglądami i remontami infrastruktury technicznej. Wpłynął na usprawnienie działań związanych z obsługą laboratorium, zamówień publicznych oraz planowaniem i rozwojem inwestycji. Nastąpiło kompleksowe uporządkowanie gromadzonych i przetwarzanych w systemie informacji.

Prezes InfoConsulting - Mirosław Kamiński

 

– Inne firmy wodociągowe też korzystają z oprogramowania informatycznego, dlaczego system w OPWiK został uznany za wzorcowy?

– OPWiK, według mojej wiedzy, jest jedynym przedsiębiorstwem w kraju, w którym wszystkie procesy firmy zebrane są w jednej bazie danych. Pod tym względem otwocka spółka jest bez wątpienia prekursorem takiego rozwiązania. Wszystkie dane firmy znajdują się w jednym miejscu. W innych przedsiębiorstwach systemy są integrowane, ale nie posiadają wspólnej bazy. Przykładowo system billingowy do masowego wystawiania faktur jest instalowany oddzielnie, a w OPWiK znajduje się we wspólnej bazie. W InfoConsulting stworzyliśmy taki nowatorski mechanizm w ramach systemu IFS, klasy ERP. Z tego co mi wiadomo, nie ma innych firm na rynku, które w taki sam sposób oferowałyby tego typu usługę. To znacznie usprawnia cały proces fakturowania. Eliminuje się pomyłki i błędy, które mogą się pojawiać jeśli w kompleksowym systemie są odrębne bazy. W przypadku naszego rozwiązania faktura już w momencie wystawienia jest uzgodniona z resztą danych. To ułatwia obsługę, zwiększa wiarygodność, zapewnia stabilność oraz gwarantuje bezpieczną modyfikację danych. Nasze rozwiązanie zostało docenione przez kapitułę, kwalifikującą kandydatów do IFS Innovative Partner of the Year, dlatego znaleźliśmy się w finale tej kategorii plebiscytu.

– Jedna baza ułatwia też obsługę serwisową u klienta?

– Oczywiście. Tylko jeden podmiot wszystkim się zajmuje. Przy odrębnych systemach trudno czasami nawet ustalić kto jest odpowiedzialny za usuniecie jakichś usterek i nieprawidłowości. System ERP może być również dodatkowo modyfikowany. W OPWiK dokładaliśmy moduły, w tym GIS Integration, dotyczące skutecznego zarządzania infrastrukturą podziemną (tzw. mapy GIS) oraz aplikację e-BOK, Elektronicznego Biura Obsługi Klientów. Każdy może zalogować się do systemu i sprawdzić wszystkie swoje rozliczenia z firmą. To zapewnia całkowitą transparentność jej działania. Co jakiś czas cały ten zintegrowany system aktualizujemy. Ostatnią aktualizację przeprowadziliśmy w 2017 roku dzięki czemu OPWiK posiada najnowszą generację systemu IFS Applications 9, która jeszcze bardziej poprawia efektywność i wpływa na redukcję kosztów funkcjonowania firmy.

– Jedzie pan na finał plebiscytu do Atlanty z nadzieją, że otwocki projekt może przyczynić się do wygrania rywalizacji w kategorii Innowacyjny Partner?

– Każdy finalista ma nadzieję na zwycięstwo, ale już sama nominacja daje nam pewną przewagę nad konkurencją. Jesteśmy firmą, która dostarcza naszym klientów najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Wśród naszych parterów są firmy z wielu sektorów gospodarki, zarówno z branży przemysłowej jak i usługowej. Ich referencje są dla nas najważniejszym potwierdzeniem, że automatyzacja procesów elektronicznego przetwarzania danych, dzięki zastosowaniu naszych systemów, przynosi firmom ogromne korzyści.

Dziękuję za rozmowę

z Mirosławem Kamińskim, prezesem firmy InfoConsulting rozmawiała Jolanta Czudak - Tomaka

Serwis Liderzy Innowacyjności / Dziennik Gazeta Prawna

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com