prof Marek Gromiec

WEFTEC, to jedne z największych targów ochrony środowiska na świecie poświęcone w całości gospodarce wodnej i ściekowej.  W tegorocznej imprezie branżowej, zorganizowanej przez Federację Środowiska Wodnego (WEF) w Chicago (30.09 – 04.10) wzięło udział ponad tysiąc wystawców i 20 tys. uczestników konferencji, odbywającej się pod hasłem: „Inwestowanie w przyszłość i efektywne korzystanie z wody".

 

Inwestowanie w przyszłość i efektywne korzystanie z wody

W wielkim Centrum Konwencji McCormick, zajmującym powierzchnię wystawienniczą 340 tysięcy m2 zaprezentowano najbardziej nowatorskie urządzenia, produkty i technologie oczyszczania ścieków, uzdatniania wody oraz przeróbki osadów ściekowych z odzyskiem biogenów, surowców i energii. 

Wrażeniami z tej imponującej imprezy wodnej WEF (ang. Water Environment Federation), obfitującej w przełomowe nowinki techniczne, w której uczestniczyli producenci i eksperci branżowi z 75 krajów świata, podzielił się prof. ndz. dr inż. Marek Gromiec z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

- Skróciłem pobyt w Chicago, żeby zdążyć na jubileuszową konferencję Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i przyjechałem tu niemal prosto z lotniska - wyznał prof. Marek Gromiec w swoim inauguracyjnym wystąpieniu. – Zrobiłem to z ogromnego szacunku dla dokonań kierownictwa i załogi, działającej od 10 lat spółki, która wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków oraz zwiększenia produkcji energii z biogazu, powstającego w wyniku procesów fermentacyjnych. OPWiK jest jedynym przedsiębiorstwem branżowym w Polsce, które posiada aż 5 standardów ISO, wspomagających efektywne zarządzanie firmą. Gratuluję Mieczysławowi Kostyrze, prezesowi spółki i wszystkim pracownikom tych niebywałych osiągnięć. Mam nadzieje, że pomimo różnych przeciwności zewnętrznych, niezależnych od spółki, uda się również rozwiązać problem gospodarki osadowej w tym przedsiębiorstwie. 

Profesor Marek Gromiec w swoim wystąpieniu na uroczystej konferencji, podsumowującej modernizacje oczyszczalni ścieków oraz dziesięcioletnie dokonania OPWiK, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów oraz szefowie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z wielu rejonów Polski, skoncentrował się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z gospodarką osadową. W dalszej części swojego wykładu podzielił się wrażeniami z konferencji i targów w Chicago. 

Wykład inauguracyjny 

- Największym problemem jaki mamy do rozwiązania w Polsce są osady ściekowe – podkreślał prof. Marek Gromiec. - Bez opracowania rzetelnej strategii ze wskazaniem dostępności finansowej przy uwzględnieniu uwarunkowań międzynarodowych nie damy sobie z tym rady. W marcu br. ukazało się stanowisko Komisji Helsińskiej, dotyczące przeróbki osadów ściekowych, podpisane przez państwa basenu Morza Bałtyckiego i Komisję Europejską. Ten ważny dokument należy przetłumaczyć i powszechnie go udostępnić, ponieważ dotyczy usuwania zanieczyszczeń toksycznych w zlewni wszystkich oczyszczalni ścieków. Stanowi podstawę nowoczesnych rozwiązań, ukierunkowanych na odzyskiwanie fosforu z osadów ściekowych. 

Nastąpił odwrót od dotychczasowego wykorzystywania ich w rolnictwie. W Polsce jest jeszcze wiele lagun, w których składowane są osady ściekowe, co jest zakazane w wielu krajach. Należy się spieszyć z rozwiązaniem tych problemów. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie od dawna zabiega o powołanie Krajowego Programu Zagospodarowania Osadów Ściekowych i rząd powinien tę inicjatywę potraktować poważnie. Świat wykorzystuje osady na wiele różnych sposobów, które zaprezentowano na wystawie w Chicago. Do ich przeróbki służy m.in. hydroliza techniczna, która pozwala na znaczne zwiększenie ilości biogazu z osadów ściekowych. W Polsce ten proces został zastosowany w Bydgoszczy i w Tarnowie, gdzie powstała najnowsza taka instalacja. Jedną z najbardziej nowatorskich metod, jaką widziałem w Chicago są reaktory działające na bazie cieszy nadkrytycznej, minimalizujące ilość osadów. Budowane są z materiałów kosmicznych, bo ciecz nadkrytyczna rozkłada wszystko. Sposoby zagospodarowania osadów są coraz bardziej efektywne i czas najwyższy, żeby uczynić z nich priorytet również w Polsce, gdzie prowadzonych jest kilka, bardzo ciekawych badań pilotażowych, związanych z odzyskiem fosforu z osadów nawet do poziomu 50 procent.   

Światowa konferencja 

Konferencja w Chicago obejmowała kilkaset sesji technicznych i około 30 warsztatów – kontynuował prof. Marek Gromiec. - Imprezie towarzyszył także Kongres Wód Opadowych, złożony z 15 sesji technicznych, zorganizowany przez Instytut Wód Opadowych. Specjalistyczna wiedza i technologiczne nowinki w tym zakresie będą bardzo pomocne przy rozwiązywaniu wielu problemów związanych z gospodarowaniem wodami odpadowymi także w Polsce.   

Główne sesje tematyczne konferencji WEF były poświęcone efektom prac badawczych i wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych, gospodarowaniu wodami opadowymi i osadami ściekowymi, odzyskiwaniu wody ze ścieków i jej dezynfekcji przy użyciu najbardziej efektywnych metod.  Drobiazgowo analizowano też globalne problemy związane z kurczącymi się na świecie zasobami wód, wskazując na sposoby przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom. 

- Tegoroczna impreza w Chicago została zainaugurowana przez otwarcie Światowego Centrum Wody przez amerykańskich wiceministrów: handlu Iana Seffa oraz ochrony środowiska Lee Forsgrena (Urząd Wody). Celem tego centrum ma być rozwój międzynarodowego biznesu wodnego. W sesji technicznej omawiano m.in. możliwości handlowe sektora wodnego w Chinach,  w Afryce Południowej i Północnej,  na Środkowym Wschodzie i w Australii. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję do zwiedzenia obiektów wybudowanej w 1928 roku oczyszczalni ścieków w Chicago, którą teraz przekształcono w gigantyczny Zakład Odzysku Wody, gdzie znajduje się największa na świecie instalacja do odzyskiwania fosforu ze ścieków. 

W ocenie prof. Marka Gromca, światowa konferencja i targi w Chicago wskazują na rosnące znaczenie innowacyjny rozwiązań w gospodarowaniu zasobami wodnymi. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem oraz jej zasobów staje się jednym z najważniejszych priorytetów na świecie. 

Źródło: Portal Liderzy Innowacyjności

 

Prof. ndz. dr hab. inż. Marek Gromiec, członek Krajowej Rady Gospodarki Wodnej i Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, członek Akademii Wybitnych Absolwentów Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie w Teksasie (jest też pierwszym Polakiem, który został uhonorowany przyjęciem do tej prestiżowej amerykańskiej akademii), ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej, na której obecnie, poza działalnością dydaktyczną, jest przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, doradcą i ekspertem wielu organizacji krajowych i zagranicznych z zakresu gospodarki wodnej i inżynierii środowiska m. in. ekspertem ds. gospodarki wodnej Komisji Środowiska Senatu IX kadencji.

WEF jest globalną organizacją „not-for- profit”, z siedzibą w Aleksandrii w Stanach Zjednoczonych. Jej głównym celem jest szkolenie profesjonalistów w zakresie jakości i ochrony wód. Utworzona została w 1928 roku, jako Federacja Stowarzyszeń Oczyszczalni Ścieków. W roku 1950 zmieniła nazwę na Federację Stowarzyszeń Zanieczyszczeń Komunalnych i Przemysłowych, a następnie w 1960 roku na Federację Ochrony Wód, przekształcając się ostatecznie w WEF w roku 1971. Organizacja zrzesza obecnie 33 tysiące członków indywidualnych i 75 stowarzyszeń branżowych, głównie z Ameryki Północnej i Południowej, ale także z innych stron świata, w tym z Europy. Należą do niej europejskie stowarzyszenia m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii, a nawet z Węgier i Bułgarii.  Polskie organizacje branżowe nie wchodzą w skład WEF, ale Polacy, mieszkający głównie w USA i Kanadzie, są członkami indywidualnymi globalnej organizacji. Jej członkiem jest także prof. Marek Gromiec.

Author: Administrator

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com