Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ (WiK: Grunwaldzka, Witkacego; W: Krecia, Czackiego/3Maja; K: Prądzyńskiego, Orzeszkowej/Krasińskiego, Turystyczna, Goldflama, Zgoda) .

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

1.1. Zakup i dostawa materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby OPWIK Sp. z o.o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ (WiK: Grunwaldzka, Witkacego; W: Krecia, Czackiego/3Maja; K: Prądzyńskiego, Orzeszkowej/Krasińskiego, Turystyczna, Goldflama, Zgoda) .

Numer postępowania: 5/2019 NS
Data ogłoszenia postępowania: 19 marca 2019
Termin składania ofert: 29 marca 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 5-2019-NS-SIWZ.pdf
5-2019-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
5-2019-NS-Specyfikacja-Techniczna-.pdf
5-2019-NS-spis-mat-.xlsx
5-2019-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.docx
5-2019-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com