Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Usługa ochrony osób, obiektu i mienia, monitorowanie lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego w obiektach OPWiK Sp. z o.o. oraz inkaso wartości pieniężnych zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania: 13/2017NS
Data ogłoszenia postępowania: 22 sierpnia 2017
Termin składania ofert: 11 września 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 11 września 2017 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 13-2017-NS-SIWZ.pdf
13-2017-NS-Ogłoszenie.pdf
Zał.-nr-1-Specyfikacja-Techniczna.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców.pdf
13-2017-NS-Odp-na-pytania.pdf
13-2017-NS-Modyfikacja..pdf
13-2017-NS-Wersja-edytowalna-załączników-.doc
13-2017-NS-Odp-na-pytania-2.pdf
13-2017-NS-unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com