BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA

Numer postępowania: 3/2020 N
Data ogłoszenia postępowania: 7 grudnia 2020
Termin składania ofert: 11 stycznia 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 11 stycznia 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: siwz.pdf
ZP400PodgladOpublikowanego.htm
Załącznik-A.pdf
umowa-projekt.pdf
PFU-PSZOK-.pdf
PFU-PSZOK-strona-tytułowa.pdf
Załączniki-do-PFU-1_6.zip
Załączniki-do-PFU-7_9.zip
SIWZ-Załącznik-A-informacje-1.zip
odpowiedzi-na-pytania-23.12.2020.pdf
Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert..pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com