BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIASTA OTWOCKA

Numer postępowania: 1/2020 N
Data ogłoszenia postępowania: 7 października 2020
Termin składania ofert: 12 listopada 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 12 listopada 2020 11:30
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock, ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 593984-N-2020.html
SIWZ.doc
Załącznik-A-do-SIWZ.doc
PROJEKT-UMOWY.docx
PFU-PSZOK-.pdf
PFU-PSZOK-strona-tytułowa.pdf
SIWZ-Załącznik-A-informacje.zip
Załączniki-do-PFU-1_6.zip
Załączniki-do-PFU-7_9.zip
odpowieź-na-pytanie-16.10.2020.pdf
odpowiedź-na-pytanie-21.10.2020.pdf
oświadczenie.doc.pdf
Dec-na-lok-zjazdu-mapa.pdf
Dec-na-lok-zjazdu.pdf
odpowiedzi-na-pytania-29.10.2020.pdf
mapa.pdf
odpowiedzi-na-pytania-30.10.2020.pdf
ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
odpowiedzi-na-pytania-02.11.2020.pdf
odpowiedzi-na-pytania-04.11.2020.pdf
1-2020N-Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com