Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 28 czerwca 2022
Termin składania ofert: 12 lipca 2022 09:00
Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2022 09:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 12 lipca 2022 roku, do godz. 09:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie-3.pdf
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-3.pdf
Formularz-cenowy.docx
modyfikacja.pdf
wyjaśnienia-i-modyfikacja.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

ROZEZNANIE CENOWE
o wartości poniżej 130.000 złotych na podstawie regulaminu obowiązującego w
Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Author: Jacek Dąbrowski

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com