Dostawa tonerów na potrzeby Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Dostawa tonerów na potrzeby Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 22 kwietnia 2022
Termin składania ofert: 5 maja 2022 10:00
Termin otwarcia ofert: 5 maja 2022 10:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 5 maja 2022 roku, do godz. 10:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Formularz-ofertowy-Wykonawcy-1.doc
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-1.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Wzór-umowy.pdf
Zaproszenie-1.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Przetarg prowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com