Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej do ciągnika (1szt.) z prawem wykupu dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej do ciągnika (1szt.) z prawem wykupu dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Numer postępowania: 3/2019N
Data ogłoszenia postępowania: 18 grudnia 2019
Termin składania ofert: 30 grudnia 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 30 grudnia 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 3-2019N-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
3-2019N-SIWZ.pdf
3-2019N-Załączniki-od-2-10-docx.docx
3-2019N-Zawiadomienie-unieważnieniu-postępowania.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com