Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej do ciągnika(1szt.) z prawem wykupu dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej do ciągnika(1szt.) z prawem wykupu dla Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.

Numer postępowania: 1/2019N
Data ogłoszenia postępowania: 13 listopada 2019
Termin składania ofert: 9 grudnia 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 9 grudnia 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 1-2019N-Ogłoszenie-o-zamówieniu-pdf.pdf
1-2019N-SIWZpdf.pdf
1-2019N-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
1-2019N-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-1.pdf
1-2019N-Odpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja.pdf
1-2019-N-Modyfikacja-zał.nr-9-do-SIWZ-.pdf
1-2019N-Modyfikacja-zał.-nr-4-do-SIWZ-..pdf
1-2019-N-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
1-2019-N-Modyfikacja-2.pdf
1-2019N-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-3.pdf
1-2019-N-Odpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja.pdf
1-2019-N-Modyfikacja-zał.nr-9-do-SIWZ-z-dnia-26.11.2019.pdf
1-2019-N-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-4.pdf
1-2019-N-Odp.na-pytania-oraz-modyfikacja-4.pdf
1-2019N-Modyfikacja-zał.-nr-4-do-SIWZ-z-dn.28.11.2019r.pdf
1-2019-N-Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia-5.pdf
1-2019-N-Odp.-na-pytania-oraz-modyfikacja5.pdf
1-2019-N-Modyfikacja-zał.-nr-2-z-dn.-29.11.2019r..pdf
1-2019-N-Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
1-2019-N-Zawiadomienie-o-odrzuceniu-oferty-i-unieważnieniu-postępowania.pdf
1-2019-N-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com