Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości pod działalność gastronomiczną w wyznaczonej strefie gastronomicznej na lodowisku miejskim w Otwocku

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości pod działalność gastronomiczną w wyznaczonej strefie gastronomicznej na lodowisku miejskim w Otwocku

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 15 grudnia 2021
Termin składania ofert: 17 grudnia 2021 14:00
Termin otwarcia ofert: 17 grudnia 2021 14:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie OPWiK przy ul. Karczewskiej 48.

Dokumenty do pobrania: Konkurs-ofert-na-dzierżawę-nieruchomości-pod-działalność-gastronomiczną-w-wyznaczonej-strefie-gastronomicznej-na-lodowisku-miejskim-w-Otwocku.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania:
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: jan

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com