Konserwacja systemów zabezpieczeń obiektów należących do OPWIK sp. z o.o. [Uwaga modyfikacja]

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Konserwacja systemów zabezpieczeń obiektów należących do OPWIK sp. z o.o. [Uwaga modyfikacja]

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 18 maja 2022
Termin składania ofert: 6 czerwca 2022 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2022 11:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 6 czerwca 2022 roku, do godz. 11:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Formularz-ofertowy-Wykonawcy-1.doc
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-1.pdf
Wzór-umowy-1.pdf
Załącznik-nr-1-Opis-Przedmiotu-Zamówienia.pdf
Zaproszenie.pdf
Informacja-o-modyfikacji-24-05-2022.pdf
Modyfikacja.pdf
Nowy-wzór-umowy.pdf
Nowy-Załącznik-nr-1.pdf
informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

UWAGA: W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, który zostanie opublikowany w piątek 27 maja 2022 roku termin składania ofert zostanie przesunięty z 30 maja na 6 czerwca 2022 roku.
Aktualizacja 27-05-2022: Dodano trzy nowe dokumenty - "Modyfikacja.pdf", "Nowy-wzór-umowy.pdf" oraz "Nowy-Załącznik-nr-1.pdf".
Przetarg prowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com