Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku

Numer postępowania: 8/2017 NS
Data ogłoszenia postępowania: 10 lutego 2017
Termin składania ofert: 21 lutego 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 21 lutego 2017 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 Otwock - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 8-2017-NS-SIWZ.pdf
8-2017-NS-Ogłoszenie.pdf
8-2017-NS-załącznik-specyfikacja-techniczna.pdf
8-2017-NS-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
8-2017-NS-ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com