Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku w postaci skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu technologicznego skratki o kodzie 19 08 01 powstającego w Przepompowni ścieków ul. Otwocka w Karczewie.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku w postaci skratek o kodzie 19 08 01 i zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu technologicznego skratki o kodzie 19 08 01 powstającego w Przepompowni ścieków ul. Otwocka w Karczewie.

Numer postępowania: 2/2020 UE
Data ogłoszenia postępowania: 7 lutego 2020
Termin składania ofert: 23 marca 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 23 marca 2020 11:30
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48

Dokumenty do pobrania: SIWZ.pdf
zalaczniki-1.zip
ENOTICES_OPWIK-2020-018712-NF05-PL.pdf
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6eb0b433-db9a-4a4d-8d0e-630f88593c4d.zip
Identyfikator-postępowania.docx
modyfikacja-14.02.2020.pdf
odpowiedzi-na-pytania-14.02.2020-2.pdf
modyfikacja-20.02.2020.pdf
modyfikacja-siwz-28.02.2020.pdf
modyfikacja-03.03.2020.pdf
modyfikacja-10.03.2020-skratki.pdf
informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com