Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku: zadanie I – skratki o kodzie 19 08 01, zadanie II – zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku: zadanie I - skratki o kodzie 19 08 01, zadanie II - zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02

Numer postępowania: 5/2021 NS
Data ogłoszenia postępowania: 20 maja 2021
Termin składania ofert: 31 maja 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 31 maja 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 Otwock - BOK

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
Załączniki.zip
Informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniekszej-oferty.pdf
Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com