Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku: zadanie I – skratki o kodzie 19 08 01, zadanie II – zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów technologicznych, powstających w wyniku mechanicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni ścieków w Otwocku: zadanie I - skratki o kodzie 19 08 01, zadanie II - zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02

Numer postępowania: 4/2020 UE
Data ogłoszenia postępowania: 7 maja 2020
Termin składania ofert: 22 maja 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 22 maja 2020 11:30
Miejsce składania ofert:

miniportal

Dokumenty do pobrania: siwz.pdf
ENOTICES_OPWIK-2020-057690-NF05-PL.pdf
zał.1-8.zip
informacja-z-sesji-otwarcia-ofert.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzstniejszej-ofertyzadanie-I.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzstniejszej-ofertyzadanie-II.pdf
ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com