Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku – zadanie I

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku – zadanie I

Numer postępowania: 2/2016/UE
Data ogłoszenia postępowania: 21 grudnia 2016
Termin składania ofert: 15 maja 2017 13:00
Termin otwarcia ofert: 15 maja 2017 13:30
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: Część-I-IDW.pdf
Część-II-Wzór-umowy.pdf
załączniki.rar
Ogłoszenie-o-zamówieniu-1.pdf
czesc_3.part1_.rar
czesc_3.part2_.rar
czesc_3.part3_.rar
czesc_3.part4_.rar
2-2016-UE-modyfikacja-.pdf
ST-09-Montaż-konstrukcji-stalowych-rev01.pdf
2-2016-UE-zestaw-1-odpowiedzi-na-pytania.pdf
Elektryczne-p_wykonawcze.zip
AKPiA-p_wykonawcze.zip
T-00-01-Schemat-części-sciekowej-31.1.2017.pdf
T-00-02-Schemat-części-osadowej-31.1.2017.pdf
2-2016-UE-zmiana-terminu-składania-ofert.pdf
2-2016-UE-odpowiedzi-na-pytania-i-modyfikacja-zestaw-2-.pdf
2-2017-UE-zestaw-3-odpowiedzi-na-pytania-oraz-modyfikacja-.pdf
2-2017-UE-odpowiedzi-na-pytanai-zestaw-4-.pdf
2-2016-UE-odpowiedzi-na-pytania-zestaw-5.pdf
2-2016-UE-oświadczenie-zamawiającego.pdf
2-2016-UE-Informacja-z-otwarcia-ofert.pdf
Załącznik-nr-4a-Wzór-oświadczenia-o-posiadaniu-uprawnień-1.doc
2-2016-UE-zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-....pdf
2-2016-UE-ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com