Remont agregatu kogeneracyjnego HE-SEC-190/244-MG 190-B oraz rozdzielni RGNN zg.z zał. nr 1 do SIWZ.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Remont agregatu kogeneracyjnego HE-SEC-190/244-MG 190-B oraz rozdzielni RGNN zg.z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania: 15/2017NS
Data ogłoszenia postępowania: 17 listopada 2017
Termin składania ofert: 29 listopada 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2017 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 15-2017-NS-SIWZ.pdf
15-2017-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
Załącznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców-1.pdf
15-2017-NS-Modyfikacja.pdf
15-2017-NS-Zmodyfikowane-załączniki.docx
15-2017-NS-Odpowiedzi-na-pytania-wykonawców.pdf
15-2017-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
15-2017-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com