Roboty budowlane na obiekcie oczyszczalni ścieków w Otwocku

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Roboty budowlane na obiekcie oczyszczalni ścieków w Otwocku

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 27 kwietnia 2022
Termin składania ofert: 6 maja 2022 10:00
Termin otwarcia ofert: 6 maja 2022 10:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres opwik@opwik.com w terminie do dnia 6 maja 2022 roku, do godz. 10:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Formularz-ofertowy-Wykonawcy-2.doc
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-2.pdf
Zał_1_zgloszenie_budowy_lub_wykonywania_innych_robot_budowlanych_pb-2.pdf
Zał_2_stanowisko_starostwa_wymazany.pdf
Zał_3_chodnik_rzut_i_przekroje.pdf
Załącznik-nr-4-Wzór-umowy.pdf
Zaproszenie-2.pdf
Informacja-z-otwarcia-ofert-2.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z:
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Przetarg prowadzony zgodnie z regulaminem w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 130 000 zł w OPWiK Sp. z o.o.

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com