Rozbudowa Historiana AKPIA Oczyszczalni Ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Rozbudowa Historiana AKPIA Oczyszczalni Ścieków w Otwocku zg. z zał. nr 1 do SIWZ

Numer postępowania: 5/2018NS
Data ogłoszenia postępowania: 21 lutego 2018
Termin składania ofert: 6 marca 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 marca 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 5-2018-NS-SIWZ.pdf
5-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-1-1.pdf
5-2018-NS-Specyfikacja-Techniczna-Załącznik-nr-1-1.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców-1.pdf
5-2018-NS-Zawiadomienie-o-unieważnieniu-postępowania.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com