ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa 1 szt. pompy głębinowej dla ujęcia wody przy ul. Batorego w Otwocku.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa 1 szt. pompy głębinowej dla ujęcia wody przy ul. Batorego w Otwocku.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 27 lipca 2021
Termin składania ofert: 30 lipca 2021 12:00
Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2021 12:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-400 Otwock ul. Karczewska 48 lub pocztą elektroniczną k.babik@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie-1.pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com