ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa części do wirówki odwadniającej firmy Flottweg typ C3E-4/454 HTS wraz z ich wymianą.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa części do wirówki odwadniającej firmy Flottweg typ C3E-4/454 HTS wraz z ich wymianą.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 10 sierpnia 2021
Termin składania ofert: 23 sierpnia 2021 14:00
Termin otwarcia ofert: 23 sierpnia 2021 14:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock, ul. Karczewska 48 lub pocztą elektroniczną d.weremko@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie-1.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Załacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
Unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com