ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa części do wirówki odwadniającej firmy Flottweg typ C3E-4/454 HTS wraz z ich wymianą.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa części do wirówki odwadniającej firmy Flottweg typ C3E-4/454 HTS wraz z ich wymianą.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 13 września 2021
Termin składania ofert: 17 września 2021 14:00
Termin otwarcia ofert: 17 września 2021 14:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48, kurierem lub mailowo na adres d.weremko@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Załącznik-nr-1-Zaproszenie.pdf
Zał.-nr-1-do-zaproszenia.pdf
Załacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
6a-Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-NZ-zał-nr-3.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com