ROZEZNANIE CENOWE: Dostawa pompy samozasysającej odśrodkowej do recyrkulacji zewnętrznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Dostawa pompy samozasysającej odśrodkowej do recyrkulacji zewnętrznej na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Kraszewskiego 1 w Otwocku

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 18 marca 2021
Termin składania ofert: 22 marca 2021 00:00
Termin otwarcia ofert: 22 marca 2021 00:00
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock lub
k.babik@opwik.com lub
pocztą/kurierem

Dokumenty do pobrania: Specyfikacja-dostawa-pompy-recyrkulacja-zewnętrzna.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com