ROZEZNANIE CENOWE: Opłaty abonamentowe oraz stawki za połączenia lokalne, międzymiastowe, komórkowe w zakresie usług telefonii GSM poprzez wirtualną centralę i zakup urządzeń GSM.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Opłaty abonamentowe oraz stawki za połączenia lokalne, międzymiastowe, komórkowe w zakresie usług telefonii GSM poprzez wirtualną centralę i zakup urządzeń GSM.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 18 czerwca 2021
Termin składania ofert: 30 czerwca 2021 12:00
Termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2021 12:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 05-400 Otwock lub k.babik@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Opis-przedmiotu-zamówienia-1.pdf
Odpowiedzi-na-pytania-24.06.2021.pdf
Unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com