ROZEZNANIE CENOWE – Opracowanie koncepcji instalacji przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w organiczny lub organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin lub nawóz, na oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE - Opracowanie koncepcji instalacji przetwarzania komunalnych osadów ściekowych w organiczny lub organiczno-mineralny środek wspomagający uprawę roślin lub nawóz, na oczyszczalni ścieków w Otwocku przy ul. Kraszewskiego 1.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 7 stycznia 2021
Termin składania ofert: 19 stycznia 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48 Otwock - Biuro Obsługi Klienta lub poczta elektroniczna k.babik@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Formularz-ofertowy-1.pdf
Klauzula-informacyjna-do-rozeznania-cenowego-NZ-zał.-nr-3.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia..pdf
odpowiedzi-na-pytania.pdf
Odpowedzi-na-pytania-15.01.2021.pdf
odpowiedzi-na-pytania-18.01.2021.pdf
Informacja-o-złożonych-ofertach.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 14.000 €
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com