ROZEZNANIE CENOWE: Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 10 czerwca 2021
Termin składania ofert: 21 czerwca 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Formularz-cenowy.docx
Odpowiedzi-na-pytania-16.06.2021.pdf
Wybór-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com