ROZEZNANIE CENOWE: Utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i obiektach Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach i obiektach Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 5 maja 2021
Termin składania ofert: 11 maja 2021 12:00
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2021 12:15
Miejsce składania ofert:

poczta elektroniczna: k.babik@opwik.com,Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Biuro Obsługi Klienta Otwock ul. Karczewska 48

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
zawiadomienie-o-wyborze-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com