ROZEZNANIE CENOWE: Wykonanie prac i procedur związanych z budową, wg. Projektów Budowlanych, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE: Wykonanie prac i procedur związanych z budową, wg. Projektów Budowlanych, odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 4 sierpnia 2021
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2021 14:00
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2021 14:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock lub pocztą elektroniczną d.weremko@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Zaproszenie.pdf
OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA.pdf
Formularz-ofertowy-Wykonawcy.doc
PROJEKT-BUDOWLANY-Goldflama.pdf
PROJEKT-BUDOWLANY-Jaśminowa-i-Nagietkowa.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Roboty budowlane
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com