ROZEZNANIE CENOWE: Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie dwóch studni głębinowych zastępczych oraz likwidacja trzech studni głębinowych

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie dwóch studni głębinowych zastępczych oraz likwidacja trzech studni głębinowych

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 22 czerwca 2021
Termin składania ofert: 29 czerwca 2021 12:00
Termin otwarcia ofert: 29 czerwca 2021 12:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 lub na adres k.babik@opwik.com

Dokumenty do pobrania: Opis-przedmiotu-zamówienia-2.pdf
Odpowieź-na-pytanie-23.06.2021.pdf
Odpowiedź-na-pytanie-28.06.2021.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzstniejszej-oferty..doc.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com