ROZEZNANIE CENOWE:„Ubezpieczenie od odpowiedzialność Osób Ubezpieczonych za nieprawidłowe wykonanie i niewykonanie obowiązków w ramach sprawowanych przez Osoby Ubezpieczone funkcji nadzorczych lub zarządczych na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

ROZEZNANIE CENOWE: „Ubezpieczenie od odpowiedzialność Osób Ubezpieczonych za nieprawidłowe wykonanie i niewykonanie obowiązków w ramach sprawowanych przez Osoby Ubezpieczone funkcji nadzorczych lub zarządczych na rzecz Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Numer postępowania:
Data ogłoszenia postępowania: 5 lipca 2021
Termin składania ofert: 9 lipca 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą, kurierem lub mailowo na adres k.babik@opwik.com w terminie do dnia 09.07.2021r. do godz. 11:00 na adres: Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Karczewska 48.

Dokumenty do pobrania: Załącznik-nr-1-Ogłoszenie.pdf
Opis-przedmiotu-zamówienia-1.pdf
Załacznik-nr-2-Formularz-ofertowy-Wykonawcy.pdf
zawiadomienie-o-wyborze-najkorzstniejszej-oferty..doc.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Postępowania poniżej 30.000 €
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com