Sukcesywna dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych i uszczelek na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywna dostawa wodomierzy do zimnej wody o temp. do 30°C oraz konsol wodomierzowych i uszczelek na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1 do SIWZ.

Numer postępowania: 9/2018NS
Data ogłoszenia postępowania: 7 sierpnia 2018
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2018 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Otwock 05-400 ul. Karczewska 48
BOK

Dokumenty do pobrania: 9-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
9-2018-NS-SIWZ.pdf
9-2018-NS-Załącznik-nr-1-Specyfikacja-Techniczna.pdf
9-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-.pdf
9-2018-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com