Sukcesywne dostawy flokulantów do odwadniania i zagęszczania osadu oraz flokulantu wspomagającego sedymentacje osadu wstępnego na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywne dostawy flokulantów do odwadniania i zagęszczania osadu oraz flokulantu wspomagającego sedymentacje osadu wstępnego na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.

Numer postępowania: 1/2019 NS
Data ogłoszenia postępowania: 17 stycznia 2019
Termin składania ofert: 30 stycznia 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwocki ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 1-2019-NS-SIWZ.pdf
1-2019-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
1-2019-NS-Specyfikacja-techniczna.pdf
modyfikacja-siwz.pdf
1-2019-NS-Odpowiedzi-na-pytania.pdf
2-2019-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com