Sukcesywne dostawy koagulantu żelazowego oraz chlorku poliglinu na potrzeby OPWIK Sp. z o. o.zg. z zał. nr 1do SIWZ -Zadanie1-koagulant żelazowy, Zadanie 2-chlorek poliglinu

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywne dostawy koagulantu żelazowego oraz chlorku poliglinu na potrzeby OPWIK Sp. z o. o. zg. z zał. nr 1do SIWZ
Zadanie1-koagulant żelazowy
Zadanie2-chlorek poliglinu

Numer postępowania: 3/2018NS
Data ogłoszenia postępowania: 22 stycznia 2018
Termin składania ofert: 1 lutego 2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 1 lutego 2018 12:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Karczewska 48
05-400 Otwock
BOK

Dokumenty do pobrania: 3-2018-NS-SIWZ.pdf
3-2018-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-.pdf
3-2018-NS-Specyfikacja-Techniczna-Załącznik-nr-1.pdf
Z-14-Informacja-dla-Wykonawców-1.pdf
3-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-1.pdf
3-2018-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-Zadanie-2..pdf
3-2018-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Dominika Weremko

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com