Sukcesywne dostawy koagulantu żelazowego oraz chlorku poliglinu na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywne dostawy koagulantu żelazowego oraz chlorku poliglinu na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.

Numer postępowania: 2/2019 NS
Data ogłoszenia postępowania: 22 stycznia 2019
Termin składania ofert: 31 stycznia 2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 31 stycznia 2019 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. karczewska 48 Otwock - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: 2-2019-NS-SIWZ.pdf
2-2019-NS-Ogłoszenie-o-zamówieniu-1.pdf
2-2019-NS-Specyfikacja-techniczna.pdf
2-2019-NS-Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf
2-2019-NS-Ogłoszenie-o-udzieleniu-zamówienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Otwarty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com