Sukcesywne dostawy na potrzeby OPWIK sp. z o.o.: dostawa koagulantu siarczanu żelaza, dostawa koagulantu chlorku poliglinu

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywne dostawy na potrzeby OPWIK sp. z o.o.: dostawa koagulantu siarczanu żelaza, dostawa koagulantu chlorku poliglinu

Numer postępowania: 10/2021
Data ogłoszenia postępowania: 6 grudnia 2021
Termin składania ofert: 14 grudnia 2021 11:00
Termin otwarcia ofert: 14 grudnia 2021 11:15
Miejsce składania ofert:

Ofertę, oznaczoną jak w punkcie 12 SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać/przekazać) w siedzibie Zamawiającego w Otwocku, ul. Karczewska 48, w Biurze Obsługi Klienta.

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu-2.pdf
SIWZ-1.pdf
Załącznik-6a-Wzór-umowy-Zadanie-1.pdf
Załącznik-6b-Wzór-umowy-Zadanie-2.pdf
Załącznik-nr-1-Specyfikacja-techniczna.pdf
Załącznik-Nr-2.docx
Załącznik-Nr-4.docx
Załącznik-Nr-5.docx
Załącznik-Nr-7.docx
Informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf
Informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-1.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Jan Szala

Share This Post On
OPWiK

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com