Sukcesywne dostawy na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.: zadanie I – koagulant żelazowy, zadanie II – chlorku poliglinu

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywne dostawy na potrzeby OPWIK Sp. z o.o.: zadanie I - koagulant żelazowy, zadanie II - chlorku poliglinu

Numer postępowania: 5/2020 NS
Data ogłoszenia postępowania: 4 czerwca 2020
Termin składania ofert: 16 czerwca 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 16 czerwca 2020 11:15
Miejsce składania ofert:

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 - Biuro Obsługi Klienta

Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie-o-zamówieniu.pdf
SIWZ.pdf
załacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamówienia.pdf
załączniki.zip
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zadanie-1.pdf
Zawiadomienie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-zadanie-2.pdf
ogłoszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych w OPWiK Sp. z o.o.
Rodzaj postępowania: Dostawy
Status postępowania: Rozstrzygnięty
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com