Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek)

Temat Zawartość
Tytuł postępowania:

Sukcesywny wywóz bieżących osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Otwocku, ul. Kraszewskiego 1, 05-400 Otwock jak i również wywóz osadów ściekowych zmagazynowanych na lagunach osadowych (własny załadunek).

Numer postępowania: 1/2020 UE
Data ogłoszenia postępowania: 15 stycznia 2020
Termin składania ofert: 17 lutego 2020 11:00
Termin otwarcia ofert: 17 lutego 2020 11:30
Miejsce składania ofert:
Dokumenty do pobrania: SIWZ.pdf
ENOTICES_OPWIK-2020-004259-NF02-PL.pdf
KluczPub_Oferta_Postepowanie.zip
MINIPORTAL-IDENTYFIKATOR-POSTĘPOWANIA-.docx
zalaczniki-2.zip
modyfikacja-SIWZ-21.01.2020.pdf
odpowiedzi-na-pytania-14.02.2020.pdf
unieważnienie.pdf
Postępowanie prowadzone zgodnie z: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj postępowania: Usługi
Status postępowania: Unieważniony
Uwagi:

Author: Katarzyna Bąbik

Share This Post On
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Administratorem danych osobowych jest Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Karczewska 48, 05-400 Otwock.

Ponadto, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest  poprzez e-mail opwik@opwik.com